<<  195/482 >>

Reméljük, tapasztalataink elegendőnek bizonyulnak!

2.10.2021 08:53 | Szabó Frigyes

http://www.terrahirujsag.sk/

Az idei nyár hidaskürti eseményeiről a község polgármesterét, JUDr. Rózsár Tibort kérdeztük.

Legutóbbi beszélgetésünkkor több olyan készülő, vagy már folyamatban lévő fejlesztést említett, amelyeket a nyár folyamán, de ebben az évben mindenképpen szeretnének megvalósítani. A régi szlovák iskola épületének felújítására, a piactér kialakítására, a háztartási hulladék tárolására szánt komposztálók beszerzésére gondolok. Illetve arra, hogy milyen szakaszában van a gyűjtőudvar kia­lakítása és a kerékpárút megépítése. A tervekből mit sikerült megvalósítaniuk?

   A régi szlovák iskola épületének és környékének a rendbetétele már elkezdődött. A közterületek rendezése folyik, mivel sikeres volt egy frissen benyújtott pályázatunk. Magát az épületet is szeretnénk pályázati forrásból felújítani. Bízunk benne, hogy hamarosan lehetőség lesz egy megfelelő kiírást megpályázni, és végre elkezdődhet a munka. Ebben a felújított épületben szeretnénk elhelyezni a nyugdíjasok klubját, itt tartanák majd összejöveteleiket a baba-mama klub tagjai, és egy állandó jellegű néprajzi kiállításnak is helyet adna az épület. Az elképzelés egy ún. „multifunkcionális” építmény kialakítása, amely a közösségi életet szolgálná.  

   A községi hivatal udvarán kialakított piacteret sikerült teljes mértékben felújítani. Elsősorban a tetőszerkezetet újítottuk fel, mégpedig teljes egészében. Ezt követte a világítótestek felszerelése. Megvásároltuk a szükséges mennyiségű térkövet, ezt szeptemberben szeretnénk lerakni. A járvány ideje alatt a piactér fedett parkolóként szolgált, mivelhogy az előírások nem tették lehetővé a piac működését. A mögötte található, valamikori vendéglő – cukrászda és bár - épületét teljes egészében felújítottuk. Oltási központként is szolgált, és már több szakmai tanácskozásnak is helyet adott. A közeljövőben egy ünnepség keretébe szeretnénk átadni hivatalosan, a terveink szerint közösségi központként szolgáló épületet. A fent említett munkálatok költségei több mint 30 ezer Eurót emésztettek fel. Ezt az összeget önerőből teremtettük elő.   

   A házi komposztálók beszerzésére beadott pályázatunk sikertelennek bizonyult. Tőlünk független ok, egy másik hivatal-intézmény ügyintézési (vélt vagy valós) hibája miatt nem sorolták be az értékelendő pályázatok közé. A döntés ellen óvással éltünk. Ahogy arra lehetőségünk adódik, újra pályázunk, de végső esetben önerőből, folyamatosan látjuk majd el háztartásainkat az ígért komposztálókkal.

   Gyűjtőudvarunk a várt eredménnyel működik. A háztartási, más néven kommunális hulladék osztályozása, továbbá az egyéb keletkező szemét gyűjtése és szállítása az önkormányzati intézkedéseknek és a lakosok pozitív hozzáállásának köszönhetően rendben zajlik. Bízunk benne, hogy azok a lakosaink is felismerik a szemét osztályozásának jelentőségét, akik erre mindeddig kevesebb figyelmet fordítottak! Fontosnak tartom megemlíteni azt a tényt, hogy míg 2018 - ban községünk 5,44% - os arányban osztályozta a hulladékot, ez a szám 2020 - ban 79,7% -ra emelkedett. Ez az eredmény az önkormányzat a község hulladékgazdálkodását érintő intézkedéseinek, a gyűjtőudvarnak és főleg a lakosok hozzáállásának köszönhető. Bízok benne, hogy ez az eredményt a jövőben állandósulni fog!

   A Galántáról induló, a járás 9 települését összekötő kerékpárút kiépítésének engedélyeztetése még folyamatban van. A község területén áthaladó szakaszra több pályázatot adtunk be. A szomszédos falvak felé pedig szeretnénk, ha fokozatosan épülne meg majd a bicikliút. A tervezet szerint a leghosszabb szakasz Hidaskürt kataszterében található, ami több mint 7 km.  

   Két hónappal ezelőtt több mint 1,8 millió euróval gazdagodott a falu vagyona. Az Állami Lakásépítési Alap jóváhagyta – elfogadta a község támogatási és hitel kérvényét a Téglaház utcai  26 lakásos új lakótömb, a hozzá tartozó parkoló és járda megvásárlására, amelyben többségében fiatal családok találtak otthonra. Az épülethez a bekötőutat még tavaly a község építette, önerőből. Ez év augusztus 11-én a fent említett ingatlan már községi tulajdonba került, jelenleg a bérleti szerződések megkötése van folyamatban.

   Ezzel kapcsolatban egy több mint másfél éves pályázat (az egybeesés véletlen) is kiértékelésre került az Agrárkifizetési Ügynökségen. Idestova 1,5 évvel ezelőtt egy pályázatot nyújtott be a község a Feketenyék felé vezető III. osztályú út melletti járda felújítására. A járda teljes hossza több mint 300 méter. Támogatásból és önrészből terveztük – tervezzük a teljes felújítást, amely többek közt az új bérlakásokhoz is megkönnyíti a gyalogosan közlekedők dolgát.  A jó hír, hogy jóváhagyták a pályázatban kért támogatás összegét, amely több mint 27 ezer Euró. Jelenleg a közbeszerzés ellenőrzése van folyamatban. Ha ez is rendben lesz, elkezdjük a munkálatokat.

   Legutóbbi beszélgetésünkkor szó volt a helyi utak állapotáról is. Örömömre szolgál, hogy ebben a témakörben is jó hírrel szolgálhatok. A sikeres közbeszerzésnek köszönhetően ez év októberében három utca útburkolata kerül felújításra, csaknem 60 ezer Euró ráfordításával. Ezt az összeget szintén önerőből fedezzük. Az utak és járdák felújítását a jövőben folytatni szeretnénk. Augusztusban egy új játszótér kiépítésére nyújtottunk be pályázatot. Reméljük, hogy sikeresek leszünk, és a legfiatalabb lakosaink igényeit is ki tudjuk majd elégíteni. Az iskolakezdés előtt komolyabb átalakítást végeztünk az óvoda épületében, valamint az iskola egyes helyiségeiben. Szeretném kiemelni az iskola és az óvoda vezetőségének és alkalmazottainak pozitív, alkotó hozzáállását a munkálatok ideje alatt.

 

 A Kürt nevű települések társulása tevékenységének folytatásáról nemrégiben született döntés. Mit tartalmaz az aláírt dokumentum, vannak-e új elemei a szerződésnek, valamint az is érdekelne, hogy a szerződésből milyen szerep hárul az Ön községére, Hidaskürtre?

   A településeink közötti 6 évre szóló együttműködési szerződést újabb 6 évvel hosszabbítottuk meg. Erre az aktusra június 10-én, az érsekújvári járásbeli Kürtön került sor. A járványügyi helyzet nagyban befolyásolja a közös pályázatok megvalósítását, és a kulturális rendezvények szervezését. A mi feladatunk a szerződés jogi vonatkozásainak biztosítása volt. A találkozót a jövő esztendőben Kürt község, 2023-ban pedig Hidaskürt szervezi majd.

 

A járványügyi intézkedések feloldásával a nyári hónapok alatt viszonylag nagyobb lehetőség volt a már hagyományos közösségi rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. Az önkormányzat, valamint a község társadalmi szervezetei és intézményei hogyan használták ki ezt a néhány hónapos szabadságot, milyen nagyobb események alkalmával találkozhattak a polgárok?

   A szigorú járványügyi intézkedések feloldását követően a nyár folyamán is óvatosak maradtunk. Ez jellemezte az egyes szervezetek tevékenységét és a lakosok hozzáállását is. Minden esetben a biztonságot, az előírások betartását tartottuk a legfontosabbnak. A Rozmaring nyugdíjasklub kirándulását említem elsőként, a felújított és az érdeklődők számára tavaly átadott jókai vízimalmot látogatták meg. Nyugdíjasaink a szabadban, kellemes környezetben tölthették el az egész napot. Tűzoltóink Erdőkürtön vendégeskedtek, ahol egy nagyszabású tűzoltó-bemutatón vettek részt. A néhány hete megvalósult véradáson 20-21 fő adott vért, köztük többen első alkalommal. Nemes cselekedetükért köszönet illeti őket. Sajnos a nagyobb méretű rendezvények nem valósultak meg. A legfőbb oka ennek az előírások „betarthatatlansága“ volt. Nehéz elképzelni, hogy egy rendezvényen 500, esetleg több látogatótól a hivatalok által előírt adatokat gyűjtsük, mint pl. a telefonszám.

 

Felkészült-e a falu vezetése a járvány már jelzett, következő hullámára? Ön hogy látja, az ország egészségügyi és közigazgatási hatóságai, a helyi önkormányzatokkal közösen megtették-e a kellő lépéseket a járvány terjedésének fékezése, a várható károk mérséklése érdekében?

   A járvány 2. hulláma idején, a 15 héten át tartó tesztelések alkalmával megmutatkozott az emberek felelősségtudata. A tesztelést végzők odaadó munkája, a községi alkalmazottak rugalmassága, a fertőtlenítést végző, a rendet felügyelő tűzoltóink felkészültsége. Bízunk benne, hogy a beoltottság aránya, illetve a felsőbb közigazgatási és egészségügy szervek döntései elősegítik majd, hogy a már mutatkozó, következő járványhullám nem követel majd annyi megpróbáltatást az emberektől. A járvány helyi szintű kezelésében szerzett tapasztalataink reméljük, elegendőnek bizonyulnak!

   Itt szeretném megragadni a lehetőséget, és ezúton is megköszönni mindenki áldozatos, felelősségteljes munkáját és hozzáállását a tesztelések folyamán községünkben, legyen az egészségügyi dolgozó, községi alkalmazott, önkéntes tűzoltó. Köszönet illeti községünk lakosait is, akik felelősségteljesen viselték a nehézségeket, a tesztelés körülményeit.

   Végezetül engedjenek meg pár gondolatot. Nehéz időszakon vagyunk túl, és sajnos, a járványt illetően nem jók az előrejelzések. Ennek ellenére kisebb-nagyobb eredményeket elkönyvelhettünk, miközben voltak kevésbé sikeres helyzetek, időszakok is. Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen módon segített, kivette a részét az elmúlt, mozgalmas hónapok alatt végzett nehéz munkából. Köszönöm a képviselőtestület hozzáállását, és a község alkalmazottainak felelősségteljes munkáját. Ahogy az ismert reklámszlogen is hangzik: „Ha Ők nem lettek volna, akkor ez a riport sem születhetett volna meg“.

 

A várható nehézségek leküzdése emberségünk próbája lesz.

Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, erőt és sok türelmet!


Fotó: Ifj. Rózsár Tibor
Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email 

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás


 
<<  195/482 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Cookie beállítások
Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak megvalósítását. Ezeket a sütiket internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja, ami befolyásolhatja a weboldal működését. Nem létfontosságú cookie-kat is szeretnénk használni weboldalunk működésének javítása érdekében. Ha engedélyezni szeretné őket, kattintson a hozzájárulásra.
Információk a cookie-król
Egyetértek Személyreszabás Elutasítom
<Vissza
Részletes cookie beállítások
Cookie-kat használunk az oldal alapvető funkcióinak biztosítása és a felhasználói élmény javítása érdekében. Az egyes kategóriákra vonatkozó hozzájárulását bármikor módosíthatja.
<Szükséges cookie-k (sütik)
 
A technikai sütik elengedhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezeket elsősorban a termékek kosárban való tárolására, kedvenc termékeinek megjelenítésére, preferenciáinak és vásárlási folyamatának beállítására használják. A technikai cookie-k használatához nem szükséges az Ön hozzájárulása, de azokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja az ilyen fájlokat, vagy értesítse Önt azokról. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy weboldalunk egyes részei nem működnek megfelelően.
<Analitikai cookie-k
 
Az analitikai cookie-k lehetővé teszik, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét és látogatóinak számát.
<Marketing cookie-k
 
A marketing cookie-kat a reklámok és a közösségi hálózatok használják a megjelenített hirdetések testreszabására, hogy azok a lehető legérdekesebbek legyenek az Ön számára.
Engedélyezem az összeset Kiválasztottak engedélyezése Elutasítom
Mentés Elutasítom