logo
Bevásárló kosár

oddelovac

oddelovac
Pozsony
+C
Főmenü
<<  17/250 >>

V. Egyházmegyei bormustra

31.5.2022 09:42 | Édes Ákos lelkipásztor

„Isten már Noénak is azt mondotta, igyál fiam jó bort, és naponta.“„Isten már Noénak is azt mondotta, igyál fiam jó bort, és naponta.“

 

   A Deáki Református Egyházközség 2022. április 22-én, pénteken este 6 órai kezdettel a deáki kultúrházban egy nagyszabású rendezvény házigazdája és főszervezője is volt egyben, hiszen már hónapokkal ezelőtt elkezdte szervezni a 2016-ban megkezdett, s egészen 2019-ig folytatott egyházmegyei bormustrát.

   Jó reménységgel voltunk afelől, hogy a mintegy kétévnyi kénytelen kihagyás után a korábban más gyülekezetekben (Perbete, Vágfarkasd) megrendezett rendkívüli mustrákat idén ismét egy nívós, igényes és jó hangulatú, hagyományőrző alkalommal sikerül folytatnunk gyülekezetünkben.

   A meghívásnak a Komáromi Református Egyházmegye majd 20 gyülekezetéből 67 szőlész-borász tett eleget, némelyeket a gyülekezetük lelkipásztora is elkísért, s így összesen 140 bor-minta került begyűjtésre a mustrát megelőző csütörtöki napon.

   Nevezési feltétel volt, hogy legalább 30 l legyen a leadandó mintából, és a nevezőnek saját bora kellett, hogy legyen. Boronként 3 üveg mintát kellett leadni, az üvegeken található címkéknek pedig tartalmaznia kellett a bor készítőjének nevét, ill. a gyülekezetet, ahonnan érkezett, továbbá a borfajta teljes nevét és besorolását (fehér, rozé és vörös), végül pedig a bor évjáratát és a borízt (száraz, félszáraz, félédes, édes) is.

   Vacsorával, nótázással és kultúrműsorral a házigazda gyülekezet készülődött, s bár alkalmunkra belépődíjat nem szedtünk, de felhívtuk az ide érkező Testvéreink figyelmét, hogy a kihelyezett perselyben mindenkinek lehetősége lesz elhelyezni támogatását, amelyet a templomunk orgonájának nagyjavítására fordítunk majd, s amelyet gyülekezetünk nevében ezúton is szívből megköszönünk!

   Alkalmunkra neves zsűritagokat kértünk fel az Anyaországból és Felvidékről egyaránt, de meghívott vendégeink közt volt Ing. Jakócs Krisztina, Deáki község polgármester-asszonya is családjával, Nt. Dr. Szénási Szilárd, a Komáromi Református Egyházmegye esperese, Zila Gábor, a Borum főszervezője Budapestről (Kárpát-medencei református szőlészek és borászok fóruma), továbbá néhány vállalkozó, az alkalmunkat támogató és segítő Testvérünk is.

   A gyülekezet tagjai már csütörtökön délután megérkeztek a kultúrházba, hogy az összegyűjtött borokat a pincében elrendezzék, kategorizálják és előkészítsék másnapra a kóstolásra, valamint hogy a nagytermet, a színpadot és a szükséges helyiségeket előkészítsék, feldíszítsék, s az asztalokat és székeket a megfelelő módon elrakják.

   Pénteken aztán a feszült várakozás és a vendégek fogadása után este 6 órakor a köszöntéssel és a nyitó áhítattal időben kezdetét vette a Komáromi Református Egyházmegye V. bormustrája.

   A gyülekezet lelkipásztora Jézus első csodatételét, a „Kánai mennyegző“ történetét vette alapul János evangéliumából, s elsőként a hálát emelte ki, hogy az elmúlt időszak maszkokkal takart arcai után most ismét maszkmentesen, örömben és boldogságban lehetnek együtt a Testvérek. (megj.: a mustrát megelőző szerdán éppen eltörölték a kötelező maszkviselés rendeletét zárt térben).

   A csodatétel kapcsán arról is szólt az igehirdetés, hogy Isten mindenkor látja a mi szükségeinket. S pontosan akkor és úgy cselekszik a mi életünkben is, amikor és ahogyan Ő azt a legjobbnak látja. Panaszaink helyett inkább Istenhez forduljunk segítségért, ahogyan tette azt Jézus anyja, Mária is: „Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk... Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel!” Jn 2:3,7

   De szó volt a mennyegzőn szolgálók engedelmességéről is, valamint a mindenkori krisztusi tanítványok felelősségéről és engedelmességéről, amit a karantén-időszak alatt is bőven gyakorolhattunk, s hogy az engedelmességet Isten ma is megjutalmazza azzal, hogy megéljük, meglássuk az Ő csodáit. Így történt ez a galileai Kánában is, ahol a szolgák, majd a násznagy is megtapasztaltak valamit a mi Urunk Jézus Krisztus mindenek felett valóságából.

   Végül a lelkész kifejtette, hogy csoda ma is ott történik, ahol az emberi lehetőségeink véget érnek. Ahol látják a láthatatlant, hiszik a hihetetlent, és végül ajándékba kapják a lehetetlent.

   „Az, hogy mi most itt együtt lehetünk és örülhetünk, ünnepelhetünk, számomra egy csoda. Isten hatalmas csodája, Aki megengedte mindezt nekünk. Hiszen: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent!?” Római levél

   A nyitó áhítat és a kis bevezető kultúrműsor után Zila Gábor, a szakmai zsűri elnöke ismertette a 0-lás bort, s készítette fel a mintegy 120 tagú közönséget a 140 fajta bor degusztációjára. A három (A,B,C) asztalsornál mintegy 46-47 bort szolgáltak fel a gyülekezet tagjai, s 10 bor kóstolása után mindig a szavazólapok összegyűjtése és egy kis nóta, zene következett, hiszen a jókedvet Szabó Árpád kamocsai nótaénekes és a felsőszeli Bicskás zenekar zenei aláfestése is garantálta.

   A fehérborok után az elkészült finom vacsorát (hurka, kalbász és pecsenye) is elfogyasztottuk, s az egyes részek közti átmenetet a gyülekezet lelkipásztora még hivatásos vőfény múltjából merítve mindig 1-1 verssel vagy mondókával vezette tovább. Az asztalokon a gyülekezeti tagjaink által elkészített finomabbnál finomabb édességek és sósak, valamint töpörtyű, alma és sajt is terítékre került.

   Végül az összes bor degusztálása után a kapott pontszámok számbavétele következett, hogy a közönséggel egyidőben pontozó 9 tagú szakzsűri a 2. körben a legjobb 10 bort ismét megkóstolja, és meghozza a végső ítéletet.

   Az eredményhirdetést feszült várakozás előzte meg, hiszen asztalsoronként a 10 legjobb bort jutalmaztuk oklevéllel, gyülekezetünk „Ha Isten velünk...“ c. jubileumi kiadványával, s az első hármat mindhárom asztalnál kupával is, tehát összesen 30 közönségdíjas bor készítője örülhetett. Végül a szakmai zsűri által a legjobb 10 bor készítője is oklevelet kapott, valamint az első 3 kupát, köztük a mustra abszolút „Champion“-ja, győztese, amely ebben az évben a kisújfalusi Kovács Imre 2021-es Chardonnay bora lett.

   A díjakat Nt. Dr. Szénási Szilárd esperes és Zila Gábor, a Borum elnöke adták át.

   A szombaton kb. hajnali fél 2-kor véget érő kiértékelést a gyülekezet lelkipásztorának zárszava, köszönetmondása, a szakmai zsűri és meghívott vendégeink felé való köszönetünk kinyilvánítása és megajándékozása követte, majd az egyházmegye esperese mondott záró imát, végül a mintegy 140-150 jelenlévő az alkalom megkoronázásaképpen nemzeti imánkat, a magyar Himnuszt is elénekelte.

   Hálát adunk elsősorban a mi Teremtő és megtartó Istenünknek, Aki mindezt megengedte nekünk, s köszönetünket fejezzük ki mindazok felé, akik imáikban hordozták ezt az eseményt, ill. részt vettek az előkészítésében, megszervezésben, lebonyolításban, vagy bármiféle módon támogatták alkalmunkat! Gyülekezeti tagjainkat külön dicséret illeti nem csupán az elkészített finomságokért, de az egész alkalmon nyújtott segítségért is! Köszönet illeti a borászokat is a finomabbnál finomabb nedűk elkészítéséért, ill. a rendkívüli tapasztalattal rendelkező szakmai zsűrit is áldozatos munkájáért.

   Külön köszönjük Zila Gábornak, a magyarországi BORUM elnökének, hogy szeretteivel együtt jelen volt alkalmunkon, és jelenlétével, valamint szakértelmével emelte az alkalom színvonalát, s nem utolsó sorban képviselte az Anyaországot is eseményünkön!

   Köszönjük továbbá mindazoknak, akik egyházmegyénk különböző szegleteiből vették a fáradtságot, és eljöttek, hogy együtt legyünk, örvendezzünk, és hogy e nemes és nemesítő ital mellett áldott találkozásban legyen részünk! Egyben mindenkinek szívből gratulálunk az elért eredményekhez! Alkalmunkat a baráti találkozás, egyházmegyei és falusi közösségünk megerősödése jegyében tartottuk.

   A számtalan sok gyönyörű fotóért Ing. Baros Róbert deáki gondnokunknak, a szervezés és lebonyolítás során nyújtott kimagasló segítségéért pedig Ing. Izsóf Józsefnek mondunk köszönetet! A gyönyörű okleveleket pedig Ing. Máthé Éva galántai grafikus-hölgynek köszönjük szívből!

   Támogatóink: Komáromi Református Egyházmegye, Deáki Község Önkormányzata, Bethlen Gábor Alap, Nyitra-megyei Önkormányzat, Vágfarkasdi JAV zsírgyár, Pension - Restaurant Dori – Deáki, Danada Martin - DAMAGAS– Deáki, MICROPIX nyomda – Vágsellye, Kulturális és Közművelődési Központ.

   Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a dicsőség!          


Fotó: Baros Róbert
Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás
Hozzászólás hozzáadása
Név *:
Szöveg *:
 
<<  17/250 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. További információkért olvassa el, hogy használjuk a cookie-kat