logo
Bevásárló kosár

oddelovac

oddelovac
Pozsony
+C
Főmenü
<<  11/268 >>

Kodály Napokösszefoglaló

6.7.2023 21:29

   A Kodály Zoltánra való megemlékezések közül a legnagyobb és talán a legszebb ma kezdődik. Itt, Deákin, a rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitójával, valamint a vidék több településén most zajló hangversenyekkel veszi kezdetét a kóruséneklés legnagyobb felvidéki seregszemléje, a 19. Kodály Napok. A nagy zeneszerző hagyatékának legilletékesebb ápolói – régiónk és a felvidék legjobb énekkarai találkoznak, hogy bemutassák tudásukat, külön-külön, s végül közösen énekelve, tudásban és hitben megerősödve együtt szólaltassák meg többek között azokat a népdalokat és népdalfeldolgozásokat, amelyeket Kodály Zoltán felvidéki régiónkban gyűjtött és dolgozott fel kórusok, kórusaink számára. 
Kodály zeneműveit az egész világon játszák és éneklik. Zenepedagógiai munkásságát, módszereit az egész világ elismeri és alkalmazza. Legyünk büszkék rá, magyar volt, közülünk való. Kodály Zoltán a miénk, senki sem veheti el tőlünk! Feladatunk is van vele kapcsolatban: Alaposabban megismerni életét, munkásságát, vidékünkhöz fűződő különleges kapcsolatát. Hallgassuk népdalgyűjteményeit, zeneműveit, a dallamokat a mi dédszüleink énekelték fel fonográfjára. Mindenhol, mindegyikben ott vagyunk, magunkra ismerhetünk, ha csak egy szó, egy dallam erejéig is. 

Baranyay Alajos, a Csemadok Galántai TV elnöke
Részlet a fesztivál ünnepi megnyitóján elhangzott beszédéből
 Deáki, 2023. május 19.


   A „kodálynapokat” minden alkalommal nagy várakozás előzi meg. Lelkesen készül Galánta városa, várja a közönség, várják az énekesek, várják a Galánta környéki települések, hogy a kodályi nagy Harmónia ünnepén templomaikban, kultúrházaikban a szlovákiai magyar kórusok valamelyikének előadásában megszólaljon a kórusmuzsika egy-egy gyöngyszeme. 
"Egymásért vagyunk - ennek élő példája az énekkar, ahol az egyéni érdek eltűnik. Mindenki annyit ér, amennyit a közösségnek jelent." (Kodály Zoltán)
   E gondolatokkal szeretnék minden egyes kórusnak sikeres szereplést kívánni, a tisztelt zsűrinek kívánom, hogy kórusaink énekét hallgatva maradandó élményekben legyen részük. Ítészi munkájukhoz tiszta szívet, bölcs gondolatokat és döntéseket kívánok, hogy a kiértékelésen a kórusokat szakmai észrevételeikkel gazdagítva, motiváló, bátorító gondolatokkal, tanácsokkal tudják további sikeres alkotó munkára ösztönözni.

 
Szalay Júlia, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke
Részlet a minősítő verseny megnyitóján elhangzott beszédből
Galánta, 2023. május 20.
 

Gyönyörű előadások, produkciók születtek…

   Az idei tizenkilencedik alkalommal megrendezett Kodály Napokra, a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos minősítő versenyére Kodály Zoltánhoz kötődő kerek évfordulók jegyében került sor: Kodály Zoltánt 80 évvel ezelőtt fogadta díszpolgárává Galánta. Erről az eseményről Galántán és a Mátyusföld több településén is megemlékeztek. 90 éve, a 80 éves Filharmóniai Társaság ünnepségén csendült fel a Galántai táncok. A 100 éves Psalmus Hungaricus, amely a Pest-Buda-Óbuda egyesüléséből keletkezett főváros, Budapest megalakulásának 50. évfordulóján hangzott el először.

   Egy nappal a galántai magyar kórusünnep után sok élménnyel telve gyors számvetést készítettem. Mielőtt a varázslat halványul, legemlékezetesebb percek és órák örömeit felidézve osztom meg a várva várt Kodály Napok megőrzésre érdemes eseményeit.

RÉSZTVEVŐK

   Az 1969-től háromévenként megrendezett kórustalálkozó 2020-ban esedékes ünnepe a járvány miatt nem valósulhatott meg. Helyette 2021 októberében egy lelkes, de kevesebb kórust és énekest felvonultató rendezvény jelezte a közös éneklésre szomjazó együttesek jelenlétét. Másfél év múltán, az idei évben – visszatérve az eredeti időszámításhoz - tizenkét felvidéki helység 14 énekkara találkozott, hogy három hangversenyen közönségnek, zsűrinek és egymásnak énekelve megszólaltassák a kényszerű szünet alatt megtanult műsoraikat. Úgy tűnt, hogy feléledtek, és újra szerepelni vágytak a kórusok.

   A megnyitó hangversenyen (19-én) Deáki római katolikus templomában a helyi Nefelejcs Kórus, és a hosszú évek óta visszatérő vendég, Veszprém Város Vegyeskara (karnagy: Erdélyi Ágnes) indította el a nemes énekes találkozót.

   A másnap (20-án) kezdődő versenyt Szalay Szilvia, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke nyitotta meg biztató gondolatokkal. A nap folyamán három koncerten szerepeltek a kórusok, amelyek között sok színvonalasan felkészült régi ismerőst hallhattunk. Régóta visszatérő szereplők a 67 éve alakult galántai Kodály Zoltán Daloskör, a 60 éves nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa, a 43 éve számtalan díjjal kitüntetett komáromi Concordia Vegyeskar, a 45 éve éneklő füleki Melódia Nőikar, és a legidősebb, a 102 éves Füleki Férfikar. A hosszú, sikeres kórus-múltat maguk mögött tudó szereplők mellett örülhettünk néhány fiatal(abb) együttesnek: A pelsőci Korona Énekegyüttes (karnagy: Szabó Tömöl Gabriella) és a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskar (karnagy: Sósik Szilárd) szereplése azt a reményt táplálja, hogy a következő években bővülhet a résztvevő kórusok száma, újabb lendületet vehet a felvidéki magyarok énekes mozgalma. A komáromi Selye János Egyetem Cantus Iuventus Nőikara az idén 10 éves. Alapító karnagya Orsovics Yvette másfél éve még csak 21 fős lánykart vezényelt, akiknek többsége nem ismerte a kóruséneklés szépségét egyetemi éveik előtt. Ma 50 énekes igényes műsorral szerepelt karnagyuk tudása és emberi tulajdonságainak köszönhetően.  

MŰVEK, MŰSOROK

   A Kodály Zoltánról elnevezett fesztivál minden együttese énekelt a névadó Mester művei közül. A ritkán vagy eddig még nem hallható Kodály kórusműveket említem: Az Újesztendőt köszöntő vegyeskari változatát a komáromi Concordia Vegyeskar szólaltatta meg Stubendek István vezényletével, a Napének pedig a zselízi Franz Schubert énekkar műsorában hangzott el, Horváth Géza vezényletével. Mindkét mű a 2018-ban megjelent, bővített és átdolgozott kiadású vegyeskari kötetben szerepel először. A ritkán hallható János-köszöntőt is örömmel hallottuk, amit a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem fiatal énekesei, ragyogó arccal, látható-hallható átéléssel adtak elő. Karnagyuk Józsa Mónika kiváló muzsikus-tanár sok nehéz időszakot élt át az egyetem változó életében, de nem adta fel reményét, és sugárzó személye mindig maga köré gyűjtötte az énekelni szerető fiatalokat. Megtanította őket a kóruséneklésre, a közösségi lét összekovácsoló szeretetére. A nehéz időkben csak kamara együttes létszámmal, de rendíthetetlenül részt vettek találkozókon, ünnepeken. Azért tartom nagyon fontosnak ezt, mert az Egyetem Magyar Kórusa egyidős a nyitrai magyar tanárképzés elindulásával.(1960/61) Tizennyolc év múlva megszüntették az énekkart, de 33 éve újjá született, és 30 éve Józsa Mónika tartja életben nagyszerű kórusát. Műsoruk a Berkesi Sándor Kádár Ferenc versére komponált megrázó erejű Békeimától az ifjúsághoz illő, vidámságot, huncutságot, játékosságot kifejező, a közönség arcára is mosolyt csaló kórusművekig nagy ívű pályát járt be. Hermann Szabolcs fiatal karnagy-zeneszerző (nem mellesleg kiváló hangú tenor énekes) Varró Dániel verseire komponált Hideg emberkarok című két tétele: NovEmber és DecEmber megérdemelt tetszést aratott, hasonlóan Daróci Bárdos Tamás – Lackfi János: Malomnóta című műve. Mindegyikhez szellemes zongorakíséret társul.   

   A már említett Concordia Vegyeskar meglepetést okozott az amerikai komponista, Eric Whitacre Octavio Paz spanyol nyelvű szövegére komponált Cloudburst című művének előadásával. Őszinte elismerést váltott ki a rendkívül sokszínű, érdekes hangszereket, szólistákat felvonultató kiemelkedő előadás. Stubendek István bátran hitt a kórus kihívásokat megvalósítani tudó képességében, meggyőződéssel fogott bele a kétségkívül hihetetlen energiát igénylő tanítási folyamatba. A kiváló előadás bizonyította az elhivatott karnagy és kórusa erejét, akaratát, amely az előadóknak és közönségüknek is nagy örömet okozott. A megfeszített munka meghozta édes gyümölcsét!

MINŐSÍTÉSEK

/lásd a mellékelt táblázatban/

   A bíráló bizottság tagjai: Cseri Zsófia, Erdélyi Ágnes, Hartyányi Judit, Kertész Attika, Kneifel Imre és Mindszenty Zsuzsánna - Erdei Péter elnökletével igényes elvárással, de szeretettel és biztatással hallgatta az általában jelentős fejlődést mutató előadásokat. Első alkalommal vett részt a galántai minősítő kórusversenyen a Magyar Kodály Társaság elnöke, professzor dr. Vas Bence.

   Az ünnepi esemény zárónapján (21-én) minden résztvevő megkoszorúzta Kodály Zoltán emlékművét az Esterházy kastély parkjában, ahol ünnepi beszédet mondott Forró Krisztián, a Szövetség Párt elnöke.

   Délután, a XIX. Kodály Napok Gálahangversenyét Bárdos Gyula, a Csemadok Országos elnöke nyitotta meg. Köszönő szavaival a szereplőkhöz, a szervezőbizottság és a műsorbizottság tagjaihoz szólt. A hangversenyen mintegy 400 énekes szerepelt. A kórusok egyéni szereplését az eredményhirdetés és a díjkiosztás követte. Nyolc különdíjat a legmagasabb minősítési fokozatot elért kórusok mellett kiváló hangszeres közreműködésért Szekrényessy Csanád, kortárs magyar szerző művének legjobb előadásáért a Hajnalok Völgye Kórusfesztivál különdíját a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskar kapta. Ők kapták a veszprémi Hangvilla különdíját is, fellépési lehetőséget és kétnapos, kirándulással egybekötött veszprémi tartózkodást.

   Az egykori Csemadok Galántai Alapszervezet vezetőségi tagja, a Kodály Zoltán Daloskör egyik alapítója, az első Kodály Napok szervezője, Záreczky László 100. születésnapjára emlékezve lánya díjat alapított, először 2021-ben adták át. Az idén Stubendek István, Jónás Katalin és Kazán József karnagyok, a Kodály Napok sikeréért hosszú évtizedekig végzett munkájuk elismeréseként.

   Majd ismét az éneklésé lett a főszerep. Veszprém Város Vegyeskara Kodály Zoltán: A magyar nemzet című művét drámai erővel, mély átéléssel szólaltatta meg Erdélyi Ágnes szuggesztív vezényletével.

   A galántai és mátyusföldi kórusok fesztiválját összkarok éneke zárta. Kodály Zoltán gyűjtéséből népdalokat vezényelt Horváth Géza. Befejezésképpen megzendült a Berzsenyi Dániel versére komponált emblematikus Kodály kánon, A magyarokhoz, melyet Erdei Péter erős hittel vezényelt.

   Végül legyen a köszöneté a szó a XIX. Kodály Napok lelki ajándékaiért, a baráti szeretetért Bárdos Gyulának, a Csemadok Országos elnökének, Görföl Jenőnek, a Csemadok Országos titkárának, Baranyay Alajosnak, a Galántai Területi Választmány elnökének, Kolek Péternek, Galánta polgármesterének, Mézes Rudolfnak, a Galántai Területi Választmány titkárának, Szalay Szilviának, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága elnökének, Kazán Józsefnek, a Zenebarátok Társasága tagjának, Takács Imrének, a Galántai Városi Szervezet elnökének.

Budapest, 2023. május 23.

Hartyányi Judit, zsűritag  

 

KÜLÖNDÍJAK

Elismerő oklevél és a XIX. Kodály Napok kórusversenyén

legmagasabb pontszámot elérő kórusnak járó különdíj

az Ipolybalogi Szent Korona Kórusnak

Elismerő oklevél és a XIX. Kodály Napok kórusversenyén

a Kodály mű legjobb tolmácsolásáért járó különdíj

a Komáromi Concordia Vegyeskarnak

Elismerő oklevél és a XIX. Kodály Napok kórusversenyén

nyújtott kiemelkedő művészi teljesítményért különdíj

Józsa Mónikának

Elismerő oklevél és a XIX. Kodály Napok kórusversenyén

nyújtott kiváló hangszeres közreműködésért járó különdíj

Szekrényessy Csanádnak

Elismerő oklevél és a XIX. Kodály Napok kórusversenyén

a kortárs szerző művének legjobb előadásáért járó különdíj

a Komáromi Concordia Vegyeskarnak

A XIX. Kodály Napok kórusversenyén

nyújtott teljesítményért a Veszprémi HANGVILLA különdíja, 

fellépési lehetőség a Hangvillában, Veszprémben

kétnapos teljes ellátással járó kirándulással egybekötve közösen egyeztetett időpontban

a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskórusnak

Oklevél a XIX. Kodály Napok kórusversenyén

a kortárs magyar szerző művének legjobb előadásáért a Hajnalok Völgye Kórusfesztivál különdíja

a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskórusnak

Az ATEMPO.sk, zene.tánc.színház

oklevele és különdíja, kiemelt médiatámogatás az első szlovákiai magyar hírportálon egy éven át:

  • az ipolybalogi Szent Korona Kórusnak
  • a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusának
  • a komáromi Concordia Vegyeskarnak
  • a komáromi Cantus Iuventusnak

 

 

Köszönőlevelek, vélemények

   Szeretném nagyon hálásan megköszönni kedves meghívásotokat, vendéglátásotokat és ezt az egész hétvégét!
Óriási dolog, amit csináltok, és tudom, hogy nagyon sok munka van annak hátterében, hogy egy ilyen nagy létszámú rendezvény ennyire szép rendben lezajlott.

   Nagy köszönet érte és szívből gratulálok Neked, Nektek!

   További sok erőt és örömet kívánok munkádhoz!
 

Cseri Zsófia, 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Karmester- és Karvezető Tanszékének egyetemi docense

 


   A mai napon beszámoltam a magyar kórusszövetségnek - a KÓTA-nak -  a 19. Kodály Napokról, és most tolmácsolom a KÓTA  szeretetteljes gratulációját!

   Csodálatos hétvégét töltöttünk együtt, és én személy szerint úgy éreztem, hogy komoly lelki feltöltődést jelentett az idei kórustalálkozó. Öröm volt látni, hogy a covid után újraéledtek az énekkarok, érezhető, hogy az énekesek és a karnagyok is nagy energiákkal vetették bele magukat újra a "munkába". Csak így idézőjelben írom a munkát, ami pedig valóban kemény munka, de ugyanakkor láthatóan és hallhatóan élvezet és öröm kíséri. Mindenesetre minket, mint közönséget elvarázsolt a lelkesedés, és a szép produkciók szakmai értéke. A legteljesebb tisztelet a fellépőknek és karnagyaiknak azért a fantasztikus koncentrációért, odaadásért, amely minden kórus előadásában érezhető volt. Jó érzés volt a parkban  a Kodály emlékmű koszorúzása, a közös népdaléneklés, és jó volt látni, hogy a Város vezetői is ugyanilyen fontosnak látják, magukénak érzik ezt az eseményt. A záróhangverseny hangulata felejthetetlen- különösen, amikor felcsendült a "Forr a világ" ennyi sok énekes ajkán. És a Magyar Himnusz méltó befejezés volt. 

   ADJON EZ AZ ÉLMÉNY VALAMENNYIÖTÖKNEK TOVÁBBI ERŐT, LELKESEDÉST, KITARTÁST A TOVÁBBI MŰKÖDÉSHEZ!

   Nagy szeretettel ölelek mindenkit, és végtelenül hálás vagyok, hogy része lehettem ennek a felemelő rendezvénynek.

 

Szeretettel Mindszenty Zsuzsa,

a KÓTA társelnöke


 

   Szeretném megköszönni (nem csak az általam vezetett kórusok nevében) ezt a hatalmas szervező munkát, amit végeztetek - gyakran 2 fős csapatként.

   Tudom, hogy karnagyok, kórustagok (magamat is beleértve) sokszor természetesnek vesszük, hogy ez van, hogy ti ezt csináljátok (mert hát a Csemadoknak ez a dóga... többek között). De nem tudatosítjuk ezt a hatalmas energiát, időt és fáradságot, amit ezerrel kell befektetni, hogy hogy egy ilyen nagy volumenű fesztivál ilyen művészi szinten megvalósuljon. Ami bizony gyakran 2 emberen múlik, hogy van, vagy nincs. Pedig állítom, hogy minden résztvevőnek hatalmas élmény és lelki töltekezés volt ez a 3 nap (a nyitrai diákok már több ilyen visszajelzést küldtek, és köszönték nekem, hogy részt vehettek ezen a gyönyörű hétvégén.).

   Kodály a lelki gazdagodás forrásaként nevezte meg a zenét. Ez a hétvége egy friss, éltető és közösséget összekovácsoló  bővizű forrás volt mindannyiunk számára.

Köszönjük.

Józsa Mónika, a galántai Kodály Zoltán Daloskör,

a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusának

és az SzMPSz Vass Lajos kórusának a karnagya


 

   Nagy örömmel és hálás köszönettel írok Nektek! Köszönöm a meghívást e kiemelkedő Kórusünnepre

   Kimondhatatlan élmény Veletek lenni, és élvezni hallatlan munkátok gyümölcsét.

   Gyönyörű előadások, produkciók születtek, hála mind a 19 Kodály Napok-ért, a Ti lelkesítő, hidakat teremtő, magyarokat zenéléssel, közös énekléssel össze-ölelő szeretetetekért!

Hartyányi Judit, a Magyar és a Nemzetközi Kodály Társaság alelnöke


 

   Gratulálok a kiemelkedő rendezvényhez, annak megszervezéséhez, amely szakmailag és közösségi erejénél fogva is rendkívül értékes volt. Köszönjük a karnagyoknak, kórusoknak, hogy egy ilyen nehéz időszak után nagyszerűen felkészültek. 

   Köszönjük a meghívást, további sikereket kívánva 

 

 Kertész Attila, a Pécs-Baranyai Kodály Társaság

tiszteletbeli elnöke, a KÓTA Művészeti Bizottságának tagja


Fotók: Orbán Aliz
Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás
Hozzászólás hozzáadása
Név *:
Szöveg *:
 
<<  11/268 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. További információkért olvassa el, hogy használjuk a cookie-kat