logo
Bevásárló kosár

oddelovac

oddelovac
Pozsony
+C
Főmenü
<<  194/466 >>

A múlt kötelez, a jelen munkára ösztönöz

28.6.2021 13:33

   Kérdéseinkre Hontvári Ferenc, Kismácséd község polgármestere válaszolt

 

A helyi önkormányzat, valamint a községi hivatal munkájának köszönhetően az elmúlt több mint két esztendőben milyen eredmények születtek? Elsősorban a választási program teljesítésére gondolok, továbbá arról érdeklődnék, hogy a járvány okozta nehézségek ellenére milyen fejlesztéseket szeretnének megvalósítani az elkövetkező időszakban?

   A 2018-2022-es választási időszak eddig eltelt közel két és fél éve alatt Kismácséd a nehézségek ellenére tovább épült-szépült, köszönhetően a 153.900 eurónyi támogatásnak is, mely összeg döntően a helyi önkormányzat és a Mached polgári társulás sikeres pályázatainak köszönhető. Az említett támogatásokból az alábbi beruházások valósultak meg:

   2019-ben a 31-es számú épület (ifjúsági- és nyugdíjas klub, evangélikus imaház) hőtechnikai felújítása (a homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, gázüzemű központi fűtés kiépítése) valósult meg a Sólymos László által vezetett Környezetvédelmi Minisztérium Környezetvédelmi Alapja által nyújtott 100.000 euró támogatás és 24.700 euró önrész felhasználásával. Ugyancsak 2019-ben a WiFi4EU pályázat keretén belül nyert 14.880 eurós uniós támogatásból épült ki 3 beltéri és 8 kültéri, ingyenes internet csatlakozás lehetőségét biztosító hálózat.

   2020-ban, a COVID-19 világjárvány évében Nagyszombat megyéhez benyújtott 3 sikeres pályázat útján fertőtlenítőszereket, higiéniai segédeszközöket, védőfelszereléseket, illetve árvízvédelmi berendezéseket vásároltunk, valamint kültéri sporteszközöket helyeztünk el a testmozgás népszerűsítése céljából, mely az egészségmegóvás talán legfontosabb eszköze.

   Ide soroljuk a 13. század környékén épült Antióchiai szent Margit templom javítására a Szlovák Kulturális Minisztérium által jóváhagyott 15.000 euró is, mely ingatlan ugyan a diószegi egyházmegye tulajdona, de 2004-től a pályázatokat az elszámolásokkal egyetemben a községi hivatal dolgozza ki és nyújtja be. Több esetben az önrész is a település költségvetéséből volt térítve.

   Az önkormányzat jelenleg is több beruházáson dolgozik. Némelyek már a kivitelezés szakaszában vannak, esedékes a 31-es számú épület tetőburkolatának a cseréje és az esővíz elvezető rendszerének kiépítése, valamint az ifjúsági klub közösségi helyiségének kibővítése összesen mintegy 32.000 euró értékben. Több tervezetek előkészítésén dolgozunk (6 családi ház mérnöki hálózatainak tervdokumentációja, illetve engedélyeztetése), néhány esetben megfelelő pályázati kiírásra várunk. (szociális szolgáltatások központja). Nagyon fontos lenne a Dudvág patakon átívelő híd felújítása és szélesítése, melynek kivitelezése mintegy 400.000 eurós beruházást igényel. Félő viszont, hogy egy ekkora település nehezen tud ilyen nagy összegű, nem visszatérítendő támogatásra szert tenni, pedig a híd statikai állapota már nem nagyon tűr további halasztást. Reméljük, nem kell addig várnunk, amíg valamilyen komolyabb baleset nem történik.

 

 

A világjárvány már közel egy esztendeje döntően befolyásolja mindennapi életünket. Hogyan viselik el ezt a polgárok, milyen tapasztalatai vannak a járvány helyi szintű kezelésében? Ilyenkor előny-e vagy hátrány, hogy a falu a kisebb települések közé tartozik?

    Kismácséd kulturális életébe is beleszólt a világjárvány, ezért a 2020-as évben nem tudtuk megtartani a hagyományos rendezvényeinket (Főzőverseny a Malomszínben, Pancsova Cup focitorna, Parasztolimpia), és az idei falunapot sem szervezzük meg. De nem csak hozzánk nem látogathattak el barátaink, hanem mi sem vehettünk részt a Sopronnémeti Falunapon, a Gerendási Kolbászgyúró Versenyen és a szüreti ünnepségeken, de még a morvaországi Spešov község sportnapján sem. Remélhetőleg az idei évben, a nyári hónapokban, már meg tudjuk tartani a főzőversenyt és a focitornát, és részt vehetünk partnerközségeink rendezvényein is.

   Az ilyen kis közösségek, mint a kismácsédi is, talán kevésbé szenvedték meg az összezártságot, korlátozásokat, megszorító intézkedéseket, mert jobban számíthattak egymásra, mint a nagyobb településeken élők. A rendszeres tesztelés megszervezésénél kellemesen csalódva vettem tudomásul, hogy községünk rendelkezik megfelelő végzettségű és tapasztalatú helyi lakossal, így a teszteléseknél nem kellett igénybe venni más településből érkező szakemberek szolgálatait. Ezúton szeretném megköszönni minden önkéntes munkáját és a résztvevők fegyelmezett hozzáállását, valamint az elfogadott intézkedések maradéktalan betartását, amivel hozzájárultak a járványhelyzet eredményes kezeléséhez. A vírus megjelenése negatívan érintette a világ talán összes lakosát, a nagy többség kénytelen volt átértékelni eddigi életét és az egyes dolgok, történések fontossági sorrendjét is. Bízok benne, hogy településünk, de szűkebb és tágabb környezetünk lakóit is megedzették a megszorító intézkedések, jobbá tették őket, elnézőbbé és elfogadóbbá családtagjaik, rokonaik, ismerőseik iránt. És talán tanul az emberiség ebből a figyelmeztetésből, mert ha fenn akar maradni, sok mindenen változtatnia kell.

 

 

A község intézményeinek és társadalmi szervezeteinek tevékenységéről, a településen megrendezett közösségi eseményekről lapunkban is gyakran hírt adunk. Hogyan próbálják pótolni a találkozások, a nagyobb közösségi események hiányát?

   A Csemadok Kismácsédi Alapszervezete és a Mached PT szervezésében 2020. február 15-én nótaestet rendeztünk. Az este nagyon jó hangulatban telt el, és akkor még csak nem is sejtettük, hogy sikerült megelőznünk a COVID-19 járvány első hullámát, és hosszú időre ez lesz Kismácsédon az utolsó közösségi rendezvény. A következő hétvégén még részt vettünk a diószegi hagyományos kolbászfesztiválon, ahol találkozhattunk gerendási barátainkkal is, majd az összes sport- és kulturális intézmény meghatározatlan időre bezárta kapuit. Ezek a kapuk csak most kezdenek fokozatosan kinyílni.

   Kismácsédon az utóbbi néhány évben több emlékművet, emléktáblát elhelyeztünk a Hősök terén és rendszeresen megemlékezünk a fontos történelmi eseményekről (március 15., május 5. – a kismácsédi kitelepítettek első transzportja, az 1956-os forradalom és szabadságharc). A 2020-as évben ezeket a megemlékezéseket csak korlátozott módon tudtunk megszervezni, betartva a megszorító intézkedéseket. Ezek ellenére a Trianoni diktátum 100. évfordulójára az Országzászlón több évtized után a helyére került egy emléktábla, az óvoda (a volt magyar alapiskola) épületének falára pedig egy másik tábla az iskolai oktatás kismácsédi megindításának 180., és a magyar nyelvű oktatás újraindításának 70. évfordulója tiszteletére. Ezen két emléktábla elhelyezéséért köszönettel tartozunk a diószegi Pannónia PT-nek anyagi támogatásukért, Lanz Rolandnak, a társulás elnökének segítségéért, valamint több helyi lakosunk anyagi hozzájárulásáért.

 

 

Az ismert leletek és írások alapján, és a máig létező építészeti emlékeket látva tudjuk, hogy Kismácséd a vidék legrégibb települései közé tartozik. Korábbi eredetű, mint a közeli városok és nagy falvak többsége. Büszkék-e erre a kismácsédiak, ismerik-e eléggé lakóhelyük múltját? Az egészséges patriotizmus kialakítása érdekében mit tesz a falu vezetése és az egyes szervezetek?

   Azt a tényt, hogy Kismácséd a környék egyik legrégebbi települései közé tartozik, bizonyítja katolikus templomunk története is, amely a jelenlegi kutatások szerint is a 12-13. században épült, valószínűleg egy még régebbi szakrális építmény alapjaira. A templom feltárása és restaurálása hozzáértő szakemberek irányításával 2004-től folyik, és még néhány évig biztosan eltartanak, mivel ezek a munkák nagyon idő- és pénzigényesek.

   A kismácsédi történésekkel, a sikeres pályázatokkal, de a lokálpatriotizmussal is szorosan összefügg, hogy Varga Ferenc amatőr helytörténésznek a 2019-2021 közti időszakban 3 kiadványa jelenhetett meg a következő sorrendben:

   2019-ben a „Kismácséd nagyjai, tájszavai, műemlékei és emlékművei” című könyve a Mached PT közreműködésével, a Magyar Miniszterelnökség Potápi János Árpád által vezetett Nemzetpolitikai Államtitkárságának közbenjárására a Nemzeti Kulturális Alap 700.000 Ft-os támogatásával.

   2020-ben a „Templom a szántóföld közepén” című kiadványa a helyi önkormányzat közreműködésével, továbbá a KultMinor Kisebbségi Kulturális Alap 3.000,- eurós támogatásával.

   2021-ben a „Kismácséd Beneš árnyékában” című könyve a Mached PT közreműködésével, és a Bethlen Gábor Alap 1.000.000 Ft-os támogatásával. Természetesen mindhárom kötet kiadását további szervezetek és magánszemélyek is támogatták kisebb-nagyobb összeggel.

   Aki ezidáig nem foglalkozott mélyebben Kismácséd múltjával, történelmével, neves személyiségeivel, kulturális emlékeivel, ezekből a kiadványokból tökéletesítheti ismereteit. Átérezheti például a deportálás és kitelepítés borzalmait, megismerheti Kismácséd helyrajzi elnevezéseit, kulturális és szakrális emlékeit, emlékműveit, melyek birtokában még inkább büszke lehet szülőfalujára. A hagyományok megőrzésében nagy szerepet vállal a Gyékényes tánccsoport, mely a kosúti illetőségű Botló Péter koreográfiáin keresztül népszerűsíti a magyar néptánc szépségeit. A lassan hagyománnyá váló Kismácsédi Parasztolimpia megrendezése is a vidéki élet értékeit próbálja feleleveníteni és bemutatni, megismertetni a mai generációkat a mobiltelefon és az internet nélküli életforma szórakoztató világával.


Fényképgaléria
Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás
Hozzászólás hozzáadása
Név *:
Szöveg *:
 
<<  194/466 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. További információkért olvassa el, hogy használjuk a cookie-kat