logo
Bevásárló kosár

oddelovac

oddelovac
Pozsony
+C
Főmenü
<<  68/84 >>

Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek

21.2.2018 19:30 | Gaál Joska

   Përëdën, Përëdën szëcskők laknak...

   No mosmá ezt is ē lehet ütnyi azzá, hogy akkor csúfológgyá maj, ha nëktek is lëssz SzázPalitok.

   Mer a SzázPali ollan könyvet írt, hogy nincs párjo a vidíkënn. Mëg még odább së.

   Fűje sarjad mezőknek, ez a címe. Hogy hunnan a cím? Hát a Vígsőbű, a utósó phytoaforizmábú. Mëg a Szentanna imájábú, ott van a 293. ódalonn a galagonyabukor mëséjjibe, ami phytolëgenda. Meg van enigma, anekdota meg még ikon is a könyvbe. Mind phyto. Hogy a városi ember is eligazoggyon.  Meg hogy tuggyuk, hogy mit óvasunk. De azér jó hogy ottvan, hogy micsoda. Ebbül má láccik, hogy nem eggyfoltábo van írva a szöveg, hanem rövidebb írosokbú áll össze a könyv.

   Ha nëkifogunk a könyvnek, akkor ölíg hama kiderüll, hogy a könyvbéli Marad az a Përëd. Mer a Lébus përëdi vót. Aki nem tudja, ki vót a Lébus, annak mëg mindëggy, hogy Përëd vagy marad. Ömeletës templom mëg csak Dëjákiba van. A Sélle (Vágsellye) mëg a Galánta  a nevinn van nevezve. Nem ollan nehéz kitunnyi, hogy a Marad a Përëd. Dehát nem is titkolódzásbú Marad a könyvbe, hanem hogy lássuk, hogy ez akárhol lëhetne. Mer maradi embër is van akármëllik faluba.

   Megíri ez a könyv. Annak, hogy ëggyet fizet, kettőt kap, má a falusiak së dőnek be. (Nem még a Maradiak). Óvassák ē a könyvet, oszt rágyünnek, hányot kaptak. Mer van benne:

   Családtörtínet (még csak nem is kő sagának mondanyi, a saga nem përëdi mese)

   Falutörtínet

   Hittanykönyv bibliamagyarázottá

   (Aforizmagyűjtemény) Eggy csomó jó mondás

   Füveskönyv meg gyógyíttás

   Mind illen falusiassan - përëdiessenn leírva. De aki itten eddig ējutott, az ējut a könyv vígire is. Meg lëhet szoknyi. Ha furcsák a ë betűk, meg lëhet tanúnyi a kék nëfēlejcsbű, abba mind a nígy magyar ë betű benne van.  Paholics Gabi monta.

   Jók ezëk a „aforizmák“. Ott van mellettük, hogy „Öregapád monta“, „Öreganyád monta“, „Lébus monta“, „Béluska monta“. Ölíg hama kiderüll, hogy a jómondásokot a jóembërëk mongyák. A elftársokbú valahogy nem gyün.

   A füveskönyv së divatbú van. Mer mosmá csinánok füveskönyvet akármëllik nagyvalakinek, aki má nem is íll, oszt nímëllikbe nincsen së fű, së gyom. Emmëg minnyá a fákkó kezdődik, oszt gyünnek a virágok, füvek mëg a gyükerek. És mindëggyikhö van mese is – a rozmaring meséjje, a szëdër meséjje, a tisztësfű meséjje mëg a többi – a mesékbe mëg benne van a ēső republika, a magyar idők, benesidők, kitelepíttís, szövetkëzetësíttís mëg illenëk. Elëgyünnek még a török idők is mëg a nëgyvennyóc is.

   Mëg úgy van írva, mintha ennek a (író)gyerëknek lënne akármennyi öregapja mëg öregannya. De ennem baj,  mer aki a könyvbe öregapa meg öreganya,  az igasságot beszíll. Nem mellé, hanem ëgyenëssen. Mëg van a öregëkbe hit. Mëg ëggyütt ínek a termíszettē. Mer azt is ēmongyák a öregëk, hogy kik a hitetlenyëk.

   Biztos hogy a përëdieknek érdëkësebb ez a könyv, mind a másfalubélinek, mer a përëdi megnízheti, hogy benne van-ë a öregapja, öreganyja, elftárso, akárkije. A másfalubéli mëg ēgondúkozhat rajta, hogy a ő falujábo kik a öregapák meg öreganyák. A ëgyenës embërëk. Mer vannak illenëk akármëllik faluba. Meg elftársok is. Csak ippen nincs SzázPalijuk, aki megirná őköt.

   Érdëkëssek meg izgalmassak ezëk a törtínetëk – a mesék. Ílet írta. A tévé kutyafüle ezëkhö kípest. Növínyëkrű szónak, oszt bennük van a egísz falu. Nem a házok, hanem a embërëk. Sorsok ëggy virág vagy fű törtínetibe. Meg a csudák, a gyógyullások.

   Nímellik mese víginn talán több a létánijázás, mind a íletbe, níhol meg a gépíró nem vót ölíg përëdi, de ez ëggyátollán nem ront a könyvönn, a legtöbb óvasó észre së vëszi.

   Van ehhöz a könyvhö ëggy CD is, Culka Ottó mongya el rajta a könyvbéli mesékët. Eggy përëdi Mária-ínek is van rajta. Érdëmës meghágatnyi az egísszet.

   Szípenn megírta Száz Pál ezt a könyvet. Ollan író, aki përëdi, fölvidíki, magyar, európai úgy, hogy ezëk között nincs is ellentít. Érëznyi, hogy szeretettē írta.

   Szeretettē is óvassák. Megérdëmli.


Fényképgaléria
Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás
Hozzászólás hozzáadása
Név *:
Szöveg *:
 
<<  68/84 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. További információkért olvassa el, hogy használjuk a cookie-kat