logo
Bevásárló kosár

oddelovac

oddelovac
Pozsony
+C
Főmenü
<<  265/361 >>

Farkasdi számadás

19.12.2018 20:04 | Iván Gyula, polgármester

   Polgármesterként visszatekintve az elmúlt három választási időszak 12 évére az ember számadást készít, milyen tervekkel indult neki ennek a nem kis feladatnak, mit sikerült elérni, megvalósítani az elképzeléseiből.

   Ami a falu pénzügyi helyzetét illeti, el kell mondani, hogy 2007-ben mintegy 3 millió korona (kb. 100 ezer euró) adóssággal kezdtem polgármesterségemet. Jelenleg több mint 500 ezer euró van a falu bankszámláin.

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

   Az eltelt választási időszakok környezetvédelmi szempontból legfontosabb és legnagyobb méretű beruházása a Farkasd-Negyed közös szennyvíztisztító bővítése, és a szennyvízhálózat befejezése volt. Lényegében lehetővé vált a két település háztartásainak teljes mértékű csatlakoztatása pályázati pénzekből a csatornahálózatra.

   Ugyancsak fontos beruházásunk volt a pályázati támogatásból megvalósult, a falu árokrendszerének felújítása, amit a lakosok nagyobb mennyiségű csapadék esetén értékelnek igazán.

   Örömömre szolgált, s úgy gondolom, lakosaink is fellélegeztek, amikor állami támogatást is felhasználva felújítottuk a vasúton túli ipari övezetbe vezető barkáti utat, felszabadítva ezzel falunk belső útjait a teherforgalomtól.

   Végre befejeztük az új községháza átépítését, ahová a hivatal is átköltözött.

   A volt községháza épületét pályázati támogatásból közösségi házzá alakítottuk át és modernizáltuk. Itt kapott helyet az állami rendőrség körzeti parancsnoksága, az ifjúsági klub, a nyugdíjasklub, a szennyvíztisztító állomás irodája, és a volt eskető terem helyén kialakítottunk egy közösségi rendezvényekre alkalmas tágas helyiséget.

   Rendbe raktuk és parkosítottuk a közösségi ház és a községi hivatal környékét. Új aszfaltburkolatot kaptak helyi útjaink, úgy mint a Lóger és Csendőr utca, a Palántás utca, a Vágpart, a Burgonya utca, az Osztényi utca és a Szél utca.

   Pályázati forrásból felújítottuk és szinte teljesen újjáépítettük a tűzoltószertár épületét, meghagyva jellegzetes vonásait, s így egy szép színfoltjává vált településünk központjának.

   Pályázati forrásból felújítottuk a közvilágítást.

   Kibővítettük és felújítottuk a posta belső tereit, új lépcsőket és akadálymentes bejutást biztosítva az épületbe.

   Állami támogatásból és saját pénzből felújítottuk az artézi kút közvetlen környezetét.

   Öntözővíz hálózatot építettünk a faluközpontban és a temetőben. Sok új díszfa és cserje kiültetésére került sor a temetőben, a faluközpontban és a főút mentén.

   A nyugdíjas otthon épületén állami támogatásból kicseréltük a külső nyílászárókat és sor került az épület hőszigetelésére is.

   Akadálymentes bejutást biztosító lépcsőliftet telepítettünk a községi hivatal épületéhez.

   Megyei támogatásból felújítottuk a főút menti buszmegállókat.

   Térfigyelő kamerarendszer épült falunkban nagyrészt megyei támogatásból a közbiztonság javítására.

   Felújítottuk a butikcentrum külső nyílászáróit.

   A futballstadion lelátója mellett megépült egy többfunkciós műfüves pálya, melynek kivitelezési költségeit részben a kormányhivataltól kapott pénzügyi támogatásból fedeztük.

   Saját forrásból és a kis Leader program pályázati támogatásával a temetőnél parkolókat, valamint gyalogjárdákat építettünk a faluközpontban, az Örömutcánál és Szomolában.

   A Bethlen Gábor Alap pénzügyi támogatásából felújítottuk az első világháború farkasdi áldozatainak emlékművét.

 

ISKOLA ÉS ÓVODÁK

   Új modern konténeres kazánház telepítésére és a fűtésrendszer részleges modernizációjára került sor az iskolában. Teljes mértékben felújítottuk az iskolaépület lapostetős hő és vízszigetelését. Saját forrásból és pályázati pénzekből részleges ablakcserékre is sor került az iskolaépületen. Az iskolai szolgálati lakások helyén új napközi osztályok lettek kialakítva. Felújítottuk az iskolai tornatermek nagyon rossz állapotban lévő plafonjait.

   A Bethlen Gábor Alap pénzügyi támogatásából és önerőből kibővítettük és felújítottuk az óvodák belső tereit a vizes blokkokkal és új csatornabekötéssel. 

   Az azóta már megszűnt közszolgáltatási vállalat több komoly beruházásunk kivitelezésében vett részt. Ott voltak a posta belső átépítésénél, az öregotthon megsüllyedt alapjainak megerősítésénél, vagy a tűzoltószertár felújítási munkálatainál. Említhetném még a temetői, vagy a faluközpontban kiépített öntöző vízhálózatok kiépítését, amit teljes mértékben ők valósítottak meg. Az a részükről elvégzett munka sem lebecsülendő, hogy karbantartották közterületeink és a temető zöldterületeit.

 

KULTÚRA

   A kultúra területén sem tétlenkedtünk. 2011-ben falunk szülöttének, a néprajzkutató Molnár Benőnek tiszteletére emlékkiállítást rendeztünk a Budapesti Néprajzi Múzeum közreműködésével.

   Kiadtuk Farkasd község szlovák nyelvű monográfiáját.

   Közreműködtünk a Károlyi családi monográfia magyar nyelvű kiadásában, és ünnepélyes könyvbemutatót szerveztünk 2013-ban.

   A Farkasdi Őszi Vásár régiónk és a megye elismert közösségi rendezvényévé vált. Megszervezésére négy alkalommal kaptunk nagyobb összegű EU-s támogatást.

   Amire büszke vagyok, hogy 2013-ban méltóképpen megünnepeltük és megemlékeztünk Farkasd első írásos említésének 900. évfordulójáról. Az évforduló tiszteletére emlékművet állítottunk a faluközpontban és emlékkönyvet is adtunk ki.

 

AZ UTÓLSÓ NÉGY ÉV

   Az utolsó négy év a széthúzásról, az önkormányzati munka megcsúfolásáról szólt. Valóságos hajtóvadászat folyt ellenem ebben a választási időszakban. Rendőrségi feljelentések és kihallgatások sorozatát éltem meg, polgármesteri jogkörömből történt visszaélések gyanúja miatt.

   A feljelentések nyomán vizsgálatokat folytatott a községi hivatalban a Közbeszerzési Hivatal, az Érsekújvári Járási Ügyészség, a Számvevőszék (NKU), az Adóhivatal a Munkafelügyelet, az Állami Lakásfejlesztési Alap. A számvevőszék mintegy három hónapig tartó ellenőrzése több hiányosságra mutatott rá és 11 pontból álló javító intézkedések végrehajtására kötelezte az önkormányzatot, melyeknek telesítése megtörtént. Az Állami Számvevőszék (NKU) az ellenőrzések nyomán főleg a megbizatási szerződések helytelensége miatt indítványozta a Nyitrai Munkafelügyeletnek (Inšpektorát práce) további ellenőrzések végrehajtását. Le kell szögezni, hogy a vizsgálatok folyamán a 2015-ös évben megállapított hibák nem tudatosan voltak elkövetve. Az előző években is ugyanígy működött az önkormányzat és a községi hivatal, ami persze nem mentség az elkövetett hibákra. Ezekről a hibákról a feljelentők nyilván már korábban is tudtak. A Munkafelügyelet által felrótt szabálytalanságok miatt Farkasd feketelistára került, s még 2021-ig azon is leszünk. Azoknál a beadandó pályázatoknál, ahol a kötelező mellékletek egyike a Munkafelügyelet igazolása a feketemunkáról szóló szabály betartásáról, ott elestünk a pályázati lehetőségektől.

   Az állandó feljelentgetések elviselhetetlen hangulatot teremtettek a hivatalban. Az egyik kulcspozícióban, a könyvelői állásban a négy év alatt négy munkaerő cserélődött ki. Volt egy év, amikor külsős céggel végeztettük a könyvelési feladatokat, nagy nehézségekkel és sok hibával.

 

AZ UTOLSÓ NÉGY ÉV FÜSTBE MENT TERVEI

   Nem sikerült a bérlakások kialakítására vonatkozó elképzelésünk, az Öreg Vág - parti volt szolgáltatások háza irodaépületének átépítésével.

   Nem sikerült a többfunkciós épületegyüttes tervdokumentációját sem befejeznünk a faluközpontban a COOP-al szemben, az építésről nem is beszélve.

   A Szlovák Iskolaügyi Minisztériumtól 2016-ban 47 300 eurós támogatást kaptunk az iskolai tornatermek felújítására. Már a számlánkon volt a pénz, sajnos a Munkafelügyelet által időközben megállapított hibák miatt vissza kellett adnunk a támogatást.

   Volt egy kidolgozott projektünk a futballpálya mögötti Öreg Vág – holt ágának revitalizációjára. Ez a tervünk lakossági petíció nyomán hiúsult meg.

   Nem vagyok profi politikus, s elismerem hibákat is követtem el, de mindig a közösség érdekeit tartottam szem előtt. Igyekeztem mindenkin segíteni, s erre ösztökéltem a községi hivatal alkalmazottait is, mindig szem előtt tartva a lakosság igényeinek maximális kielégítését, élhető környezet kialakítását. Ez csak úgy működhet jól, ha az önkormányzat egy irányba húzza a falu szekerét.

   Leköszönő polgármesterként megköszönöm lakosaink irántam tanúsított bizalmát, és a testület azon tagjainak munkáját, akik segítettek az elmúlt választási időszakokban terveink megvalósításában. Igyekeztem mindent a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint csinálni. Nem minden sikerült úgy ahogy elterveztem, de ez nemcsak rajtam múlott.

   Településünk választópolgárai november 10-én eldöntötték, hogy kikre bízzák a falu vezetését az elkövetkező négy évben. Azért az sokatmondó, hogy a leköszönő testület úgynevezett ellenzéki képviselői közül senki sem került be az új testületbe. A választók többsége így értékelte négy évi munkájukat. Csak remélni tudom, hogy megnyugszanak a kedélyek, a kampánynak vége. A harag a gyűlölködés rossz tanácsadó. Az új testületnek, élén az új polgármesterrel kívánok sok erőt és egészséget, munkájukhoz sok sikert, hogy mindig falunk gyarapodásáért dolgozzanak.

   Farkasdnak nyugalomra és szeretetre van szüksége.

   Kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

LEGYEN BÉKESSÉG KÖZTÜNK MINDENKOR!

 

Iván Gyula, polgármester


Fényképgaléria
Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás
Hozzászólás hozzáadása
Név *:
Szöveg *:
 
<<  265/361 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. További információkért olvassa el, hogy használjuk a cookie-kat