<<  227/496 >>

Mi lesz a vágsellyei kerülőúttal?

24.6.2021 11:40 | Baranyay Zsolt

http://www.terrahirujsag.sk/

   Járásunkban talán nincs olyan, aki ne lenne tisztában azzal, hogy Sellyén a közúti közlekedés milyen súlyos gondoktól szenved immár hosszú évek óta. Az áthaladó személy- és teherforgalom rendszeresen generál dugókat, az utazóknak nem ritkán akár félórás késéseket okozva, mialatt a város útjain tömött sorokban álló járművekből az emberek orra alá egyfolytában pöfög a káros kipufogógáz. Az, hogy a város úthálózata nem alkalmas a jelenkor nagymértékben megnövekedett forgalmának lebonyolítására, nem újkeletű tény, hiszen a várost elkerülő utat immár évtizedekre visszamenőleg tervezik, az igény már jóval a galántai körgyűrű megvalósítása előtt létezett (melyet 2007-től nyolc éven át építettek s a viszonylag gyors megvalósításához nagyban hozzájárult a Samsung helyi nagyüzemének létrehozása), s a helyzet azóta csak egyre rosszabbá vált.

   A 2020-ban leköszönő Smer-SNS-Most-Híd kormány fogadkozott, hogy a választási ciklus alatt megvalósul a beruházás, de végül csak 2019-ben hirdették meg a közbeszerzési eljárást, amely a parlamenti választásig le sem zárult. Emellett, az építkezés tervezett első szakaszában érintett egyik földtulajdonos is folyamatos beadványokkal lassította az építési engedélyek kiadását (a maradék háromnegyed résznél ilyen probléma nem volt). A tavaly felálló új kormány, illetve Andrej Doležal közlekedési miniszter (Sme rodina) pedig világosan a régió tudtára adta, számára nem kiemelt prioritás a sellyei kerülőút. Ennek megfelelően az állam, mint beruházó először megvonta a beruházás támogatását, majd a közbeszerzési eljárás törlését lengette be. A járásban mindez komoly felzúdulást váltott ki, a miniszter végül még a városi önkormányzat ülésére is ellátogatott. Az azon tett vállalások tükrében, június végéig hoznak végleges döntést a közbeszerzési eljárásról. Mindenesetre, a kedvezőbb (de kevésbé valószínű) esetben is legkorábban 2-3 év múlva épülhet meg a sellyei kerülőút, azonban a múlt történései egyáltalán nem indokolják azt, hogy most, mikor még egy kapavágás sem készült el, ennyire bizakodóak legyünk.

   A megoldatlan sellyei közlekedési probléma tehát egy ideig még mindenképpen velünk marad, s egyelőre nem látszik az alagút végén a fény.

 

Jól döntött a város?

   Most, hogy az építkezés megkezdését újra a teljes bizonytalanság lengi körül, néhány gondolat erejéig érdemes kitérni annak szakmai szempontjaira is. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy a kerülőút tervezésekor két változat merült fel, egy északi és egy déli nyomvonal. Ha beismerjük ezt, ha nem, tény, hogy Vágsellye város történéseire komoly befolyással bír a Duslo vegyi üzem és az annak ipari területén működő további vállalkozások.  Ők mindig is komoly lobbitevékenységet folytattak annak érdekében, hogy a város a Duslo szomszédságában vezetendő északi kerülő mellett tegye le a voksát. Saját szempontjaikból nézve ez egy logikus igény. A mindenkori városvezetésnek viszont az összképet kellene néznie, azaz a mindenki számára legoptimálisabb változatot kellene támogatnia. A helyzet szakmai kiértékelése és az optimális változat kiválasztása ügyében sajnos sokáig nem tett semmilyen lépést a város önkormányzata, így anélkül hozta meg döntését, mellyel az északi nyomvonal megépítését választotta. Ennek megfelelően ez a változat került bele a megyei és az országos fejlesztési tervekbe is, erre lett kidolgozva a részletes építési tervdokumentáció.

   Mivelhogy a kerülőút első osztályú főutat érint (az I/75-ös számút), a tényleges beruházó a szlovák állam, a Szlovák Útkezelő Vállalaton keresztül. A beruházást a Fico-kormány Európai Uniós források felhasználásával szerette volna megvalósítani (amely forrást ugye a jelenlegi kormány megvonta a projekttől). Az Európai Uniónál viszont a szakmai szempontok is figyelembe veendőek, ezért a Szlovák Útkezelő Vállalat kénytelen volt megvalósíthatósági hatástanulmányt készíttetni. A tanulmányt a pozsonyi székhelyű (és a régiótól független) DOPRAVOPROJEKT a.s. vállalat készítette el 2017-ben, nagy szakmai alaposságot szentelve az ügynek.

 

Mit mondanak a szakemberek?

   A hatástanulmány, melyet az Inžinierske stavby folyóirat 2017. júniusi számában a nyilvánosságnak is bemutattak, egyértelműen rámutatott arra, hogy a város vezetése rosszul döntött, amikor a két tervezett nyomvonal közül az északi mellett tette le a garast. Kiderül belőle ugyanis, hogy az északi változat megvalósítása esetén lényegesen kisebb forgalommentesítést ér el a város, s legkésőbb 2047-ben újra a jelenlegi mértékű, majd pedig annál is nagyobb forgalommal kell számolni a város belterületén. Vagyis, amint elkészülne az északi kerülőút, máris hozzá lehet fogni a déli tervezéséhez (illetve az azért való küzdelemhez).

   Akik a városon kívül élnek, ezt valahol sejtették is, hiszen tudják, a sellyei vasúti átjáróktól délre sem szűnik meg az élet, tisztában vannak azzal, hogy a két déli bekötőúton keresztül milyen mennyiségű jármű és milyen irányba halad át a járási székhelyen. Egyrészt a járás déli feléből, másrészt Dunaszerdahely és Nagymegyer irányából Nyitra, valamint az ország északi és keleti régiói felé, vagy akár Gúta térségéből Nagyszombat és Zsolna irányába.

   Ezzel ellentétben a déli nyomvonal hosszútávú megoldást jelentene a városnak és környezetének. Ebben az esetben csupán Vecse városrész legészakibb része maradna részben érintett az áthaladó, főleg a Duslóból érkező forgalom által (a Nyitrai utca a Duslo-i elágazástól a város széléig Tornóc irányába, ahol rátérhetnének a kerülőre), viszont a vegyi üzem másik feléről, a 3-as és 4-es kaputól érkező járművek már végig a déli kerülőn haladnának. Ugyanez igaz az Érsekújvár irányából az R1-es autópályát megcélzó forgalomra, akik Sopornya helyett inkább Szerednél hajtanának fel az autópályára.

   Ennek tudatában két választási lehetőség adódott: mivelhogy a teljes tervdokumentáció és a területfejlesztési tervek is az északi nyomvonallal számolnak, vagy megmaradni ennél a rosszabb változatnál, vagy mindent újratervezni, viszont ez utóbbi esetben legalább 2-3 éves csúszással kell számolni. Így hát a kormány és a város megmaradt az eredeti változat, az északi nyomvonal mellett, csak hogy belátható időn belül eredményt tudjanak felmutatni.

   Fentiek tükrében felmerül, hogy amennyiben a papírforma beválik és a jelenlegi szlovák kormány a sellyei kerülőút kérdését jó időre mellékvágányra állítja, a városnak és az útkezelő vállalatnak újra fontolóra kellene vennie a déli változat megépítését. Vagy akár más lehetőségeket is, hiszen épp Galánta példája mutatja, hogy az optimális akár a várost háromnegyed részben körülölelő, minden bekötő útra csatlakozást biztosító megoldás is lehetséges. Ugyanis (sajnos? nem sajnos?) lenne idő a dokumentáció módosítására. Nem mellesleg pedig, a közvetlenül utánunk következő generáció életét is megkönnyítenék ezzel.

Baranyay Zsolt

 

Idézet a hatástanulmányból

   „Dopravnoinžinierske posúdenie preukázalo, že existujúca cesta I/75 vedená cez intravilán mesta Šaľa nevyhovuje dopravným nárokom už v súčasnosti. Zvýšenie kapacity cesty I/75, bezpečnosti a plynulosti dopravy, odľahčenie intravilánu mesta Šaľa od automobilovej dopravy, ako aj zníženie hluku a exhalátov v meste možno dosiahnuť len vybudovaním obchvatu mesta Šaľa.

Posudzované boli dva varianty vedenia obchvatu mesta Šaľa:

  • variant A severným obchvatom s dĺžkou 11,783 km (2-pruh) v zmysle ÚPN mesta Šaľa,
  • variant B južným obchvatom s dĺžkou 11,543 km (2-pruh a 4-pruh).

   Medzi výhody variantu B patrí jeho vedenie mimo poľovných revírov pri Váhu (pod vodným dielom Kráľová), väčšie dopravné odľahčenie mesta Šaľa, dopravné napojenie južnej priemyselnej časti mesta Šaľa (c. III/1366 a c. II/573) a takisto možnosť výstavby obchvatu v dvoch etapách. V prípade výstavby obchvatu podľa variantu A treba rátať s tým, že výhľadovo porastie v intraviláne mesta Šaľa, aj napriek vybudovanému obchvatu c. I/75, dopravné zaťaženie v roku 2047 až na súčasnú úroveň a v ďalšom období ju dokonca prekročí. Z toho vyplýva, že v budúcnosti bude na odľahčenie mesta Šaľa od automobilovej dopravy potrebné vybudovať ďalší cestný most cez rieku Váh. Zvýšenie intenzity dopravy približne o 53 % sa očakáva na navrhovanom privádzači do Šale-Veče na Dolnoveskej ulici v meste Šaľa.

   Pri variante A, vo vzdialenosti 2,950 km od Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Kráľová, hniezdnej kolónie chavkošov nočných, je zvýšené riziko kolízií vtákov s existujúcim vzdušným elektrickým vedením – odporúča sa ho preložiť pod zem. Pri vedení preložky c. I/75 severným obchvatom (variant A) sa cesta I/75 dostáva do tesnej blízkosti budúcej obytnej zástavby miestnej časti Veča a obce Dlhá nad Váhom, pričom v budúcnosti hrozí, že cesta I/75 bude nakoniec obostavaná zástavbou z oboch jej strán.

   Nevýhodou variantu B je potreba zmeny Územného plánu mesta Šaľa a dotknutých obcí, zmeny Územného plánu vyššieho územného celku Nitrianskeho samosprávneho kraja, spracovania a zabezpečenia dokumentácií a rozhodnutí (zámer EIA, správa o hodnotení EIA, záverečné stanovisko EIA, DSZ, DÚR, štátna expertíza, územné rozhodnutie, DSP, MPV). Z dôvodu týchto zmien treba pri variante B počítať s oddialením začatia výstavby obchvatu mesta Šaľa oproti variantu A.“

© DOPRAVOPROJEKT, a.s.

 


Fényképgaléria


Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email 

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás


 
<<  227/496 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Cookie beállítások
Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak megvalósítását. Ezeket a sütiket internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja, ami befolyásolhatja a weboldal működését. Nem létfontosságú cookie-kat is szeretnénk használni weboldalunk működésének javítása érdekében. Ha engedélyezni szeretné őket, kattintson a hozzájárulásra.
Információk a cookie-król
Egyetértek Személyreszabás Elutasítom
<Vissza
Részletes cookie beállítások
Cookie-kat használunk az oldal alapvető funkcióinak biztosítása és a felhasználói élmény javítása érdekében. Az egyes kategóriákra vonatkozó hozzájárulását bármikor módosíthatja.
<Szükséges cookie-k (sütik)
 
A technikai sütik elengedhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezeket elsősorban a termékek kosárban való tárolására, kedvenc termékeinek megjelenítésére, preferenciáinak és vásárlási folyamatának beállítására használják. A technikai cookie-k használatához nem szükséges az Ön hozzájárulása, de azokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja az ilyen fájlokat, vagy értesítse Önt azokról. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy weboldalunk egyes részei nem működnek megfelelően.
<Analitikai cookie-k
 
Az analitikai cookie-k lehetővé teszik, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét és látogatóinak számát.
<Marketing cookie-k
 
A marketing cookie-kat a reklámok és a közösségi hálózatok használják a megjelenített hirdetések testreszabására, hogy azok a lehető legérdekesebbek legyenek az Ön számára.
Engedélyezem az összeset Kiválasztottak engedélyezése Elutasítom
Mentés Elutasítom