<<  54/87 >>

Távoktatás mátyusföldön

17.6.2020 08:35

http://www.terrahirujsag.sk/

   A koronavírus-járvány terjedése, a karantén, a korlátozott kijárási tilalom, az iskolák bezárása nehéz helyzetet teremtett az oktatásügyben. Olyan megoldások, módszerek kellettek, amelyek segítségével folytatni lehet az oktatást, részben pótolni lehet az intézmény szerepét, és a lehető leghatékonyabban kihasználni a digitális technika adta lehetőségeket. A gyerek, szülő, pedagógus egymásrautaltsága az ilyen vészhelyzetekben mutatkozik meg igazán. Valamint az is, hogy mennyire felkészültek, rugalmasak és találékonyak a gyerekeinket oktató pedagógusok.
Vidékünk néhány alapiskolájának vezetőit kértük meg, számoljanak be arról, hogyan érte őket a nem várt esemény, és hetek elteltével intézményükben hogyan oldják meg a járvány okozta gondokat.

 

Távoktatás a zsigárdi alapiskolában

   Amikor az iskolaügyi minisztérium elrendelte az iskolák két hétre való bezárását, a Zsigárdi Alapiskola tanulói lelkesen készültek ünnepi műsorukkal a magyar szabadságharc és forradalom évfordulójára. Aggodalommal fogadtuk a felhívást, s mint utólag bebizonyosodott, megfontolt, jó döntés volt a koronavírus megfékezése érdekében hozott óvintézkedés. Tanári karunk utolsó ülésén egyeztettük a távoktatás részleteit, melynek megvalósítására a virtuális könyvtár zborovňa.sk, bezkriedy.sk internetes oldalakat és a Messenger alkalmazást választottuk. Két hét elteltével világossá vált, hogy tantermeink meghatározatlan ideig üresen maradnak.

   Pedagógusaink a távoktatás mellett online digitális iskolázásokon, webináriumokon vesznek részt, különböző felületekkel ismerkednek. Saját előadásokat készítenek, oktató videókat és feladatsorokat állítanak össze. Online órákat tartanak a Messenger és ZOOM szolgáltatásokon keresztül. Javítják és szóban értékelik a tanulók által visszaküldött feladatokat. Köszönet nekik, hogy szépen haladunk a tananyaggal, s közben fejlesztjük tanulóink digitális készségét, a hallás és olvasás utáni szövegértését. Használjuk a fejlesztelek.hu, okosdoboz.hu, szlovakuljatekosan.sk, learningapps.org,  wordwall.net/hu, etest.sk,  tantaki.hu, youtube, anglictina.iedu.sk, mozaik-programokat. Megváltozott a Napsugár program és a napközi tevékenysége. A napközis tanító nénik saját mesevideókat küldenek a gyerekeknek, segítenek a házi feladatok megoldásában, megbeszélik a napi teendőket. A  gyerekek szívesen számolnak be arról, hogyan segítenek szüleiknek, nagyszüleiknek. Pedagógus tanácsunk rendszeresen tart videókonferenciákat, ahol megvitatjuk a távoktatás folyamatát, fejleményeit.

   A távtanulás hátrányai közé sorolnám, hogy akad néhány család, akik nem rendelkeznek internet – hozzáféréssel, táblagéppel, asztali számítógéppel, tablettel illetve okostelefonnal sem. Ezekhez a családokhoz a tananyagot, feladatlapokat, a szükséges óvintézkedéseket betartva, a pedagógusok személyesen juttatják el.

   Tanulóink piros szívecskéket készítettek, kiragasztották otthonaik ablakába. Ezzel mondtunk köszönetet az egészségügyben, kereskedelemben dolgozóknak, a tömegközlekedés és rendvédelem alkalmazottainak, akik a rendkívüli körülmények között is áldozatos munkát végeznek, hogy mi biztonságban érezhessük magunkat. Április 22-én megemlékeztünk a Föld napjáról: a gyerekek megmutatták, hogyan tennék egészségesebbé, tisztábbá a környezetüket, hogyan óvnák a levegőt, állatokat, madarakat, növényeket, a talajt, a folyókat. A magyar költészet napját megzenésített versekkel ünnepeltük, a videót szülőfalunk természeti szépségeiről és építészeti nevezetességeiről készült fotókkal illusztráltuk.

   Ebben a válságos helyzetben a szülőkre óriási feladat hárul. Az otthoni teendők mellett helytállnak a munkahelyen, szeretetteljes, békés családi légkört alakítanak ki és buzdítják, segítik gyermekeiket a tanulásban. A szülők visszajelzéseiből kitűnik, hogy a közös családi programok, mint például a sütés - főzés, kerti munka, barkácsolás, kézműveskedés, beszélgetések, társasjátékok, séták, kerékpározások – elviselhetőbbé teszik ezeket a koronavírus veszélyével terhelt napokat. Fontosnak tartottuk, ha idén személyesen nem is, legalább a virtuális világban együtt ünnepeljük május első vasárnapján az anyák napját. Az osztályfőnökök vezetésével minden osztály külön videót készített, melyben tanulóink verssel, énekkel, rajzzal, ünnepi köszöntővel fejezték ki édesanyjuk, nagymamájuk iránt érzett szeretetüket és hálájukat. Hogy minden kedves szülőhöz, nagyszülőhöz eljussanak a jókívánságok, ezeket a videókat iskolánk honlapján és facebook oldalán is megjelentettük.

   Mindannyiunk számára nehéz időszak ez, mely próbatétel elé állít mindenkit. Az apró súrlódások és a feszült légkör ellenére képesek vagyunk összefogni és önzetlenül segíteni egymást. Nagyon köszönöm, hogy a tanulók, a szülők és pedagógusok között jó az együttműködés és az egymásba vetett bizalom. Így nagyobb az esély, hogy az átadott tudás hatékony és maradandó lesz. Most amikor ezt az újságcikket írom, nagy a valószínűsége annak, hogy meglátjuk az alagút végét: hamarosan az 1-5. osztályosok számára, szigorú óvintézkedések betartása mellett, újraindulhat az oktatás. Ez gyerekre, szülőre és pedagógusra nézve újabb kihívásokat jelent. Meggyőződésem, hogy megbirkózunk a helyzettel és bízom benne, hogy a szeptemberi tanévnyitásra visszatér minden a régi kerékvágásba!

   Mindenkinek sok erőt, jó egészséget és Isten áldását kívánom!

Žiaček Adrianna iskolaigazgató

 

Távoktatás Pereden

   A koronavírus – járvány hosszú hetekre meghatározta a Peredi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola életét is. Mi még éppen a március 15- ei regionális ünnepségre készültünk, mikor jött a bejelentés a tanintézmények bezárásáról. Az első héten még talán örültek is neki a gyerekek, hogy otthon lehetnek, mivel sokan szünidőnek fogták fel a helyzetet. Két hét után viszont már hiányzott mindenkinek az iskola, a barátok, az osztálytársak, a megszokott rendszer.

   A bezárás előtt még sikerült a tanulókkal az akkor még csak két hétre tervezett otthontanulás feladatait megbeszélnünk. Iskolánk pedagógusai közül néhányan már évek óta használják a Komensky s.r.o által biztosított platformot, a bezkriedy.sk, így egyértelmű volt, hogy az online tanítás során ezt a felületet fogjuk használni. A gyerekeknek és a szülőknek a karantén előtt kiosztottuk az ehhez az oldalhoz tartozó beléptető kódokat. Mindenkinek - tanárnak, gyereknek és szülőnek egyaránt alkalmazkodnia kellett a váratlanul kialakult helyzethez. Pedagógusaink ezen a felületen keresztül küldik a tanulóknak a feladatlapokat, linkeket, gyakorló aplikációkat. A megoldott feladatokat pedig a gyerekek visszaküldik. A távtanítás során a Messengert a Skypot és a Zoom-ot is használjuk, de bizonyos tananyagokat, főleg a matematika, a fizika vagy a kémia tantárgyak esetében a magyarázatot tanári pezentációk formájában kapják meg a tanulók. Ennyi idő alatt a pedagógusok, a gyerekek és szülők többsége már megtanulta, hogyan lehet használni az oktatásban az iskolával való  kommunikáció során ezeket az eszközöket.

   Ez a járvány sajnos, sok szép közösségi élménytől is megfosztott bennünket. Az édesanyák köszöntésére hagyományosan színes esztrádműsort készítünk minden évben. Ez most elmaradt, de az előző évek legjobb felvételeivel köszöntöttük fel az internet segítségével az édesanyákat és nagymamákat. Köszönet illeti azokat a szülőket és tanulókat, akik rugalmasan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, és értékelik a rendszeres tanulás fontosságát. Abban azért egyetértünk, hogy a távoktatás nem tudja teljesen pótolni a „normál“ iskolai oktatást, mert hiányzik a személyes kapcsolat, a barátok, az osztálytársak, és a kollégák.

   Ma már tudjuk, hogy járványügyi helyzet pozitív irányú alakulásának és a korlátozó óvintézkedések enyhítésének köszönhetően, szigorú higiéniai előírások közepette, a szülők önkéntes döntése alapján, június 1-vel újraindíthatjuk az oktatást az 1-5. évfolyamokban. Azok a tanulók, akik nem ülnek vissza az iskolapadokba és a 6-9. évfolyamba járók, továbbra is a távoktatás során szerzik meg az ismereteket.  

   A javuló járványhelyzetben is vigyázzunk magunkra és egymásra, mindenkinek jó egészséget, kitartást és türelmet kívánok!

Mgr. Jurás Lívia, igazgató

 

 

A kényszer lehetőséget teremtett - Farkasd

   Az oktatásban a pedagógus szerepe nagyon összetett. Egy olyan helyzetben, amikor nincs lehetősége a tanulókkal közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani, támogatnia kell az önálló tanulást, információk felkutatását és feldolgozását. A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább kellett oktatni, a tanulóknak pedig biztosítani kellett a tanulási lehetőséget.

   Iskolánk pedagógusai szintén gyorsan alkalmazkodtak a váratlanul kialakult helyzethez. Sejtettük, hogy az elkövetkezendő időszak komoly kihívás elé állít mindenkit. Mindez azonban nem lett volna lehetséges az egész csapat szoros együttműködése és egysége nélkül. Véleményem szerint csakis azon közösségek lesznek a „nyertesei” a kialakult helyzetnek, akik stratégiát dolgoznak ki, és megpróbálják egységes álláspontról kezelni a szituációt. Ezért minden héten egyszer a ZOOM platformot használva online értekezletet tartunk, ahol megvitatjuk az aktuális problémákat, valamint a minisztérium által kiadott irányelveket, változásokat. Továbbá hatalmas segítséget nyújt számunkra a Facebook felületén újonnan létrejött szlovákiai magyar tannyelvű iskolák pedagógusait tömörítő tanári csoport, melynek immáron több mint 1400 tagja van. Ebben a közösségben megosztjuk egymással ötleteinket, tapasztalatainkat, valamint információt kapunk az iskolaügyi minisztériumból is. Kommunikálunk az egyes lehetőségeinkről, megvitatjuk, hogy az oktatás mely aspektusait hangsúlyoznánk, illetve gyakorta szólunk arról is, hogyan lehet a tanterv tartalmát és formáját a tanulók otthoni feltételeihez igazítani.

   Iskolánknak sikerült intézményi szintű munkamódszert alkalmazni. Az online oktatás működésének kulcsa a koordináció. Tudtuk, hogy folytatnunk kell a munkát, ezért a lehető leghamarabb megoldást kellett találnunk arra, hogyan is működhet tovább az iskola. Egy kezdeti konzultációt követően döntöttünk a GSuite for Education alkalmazás - Google osztályterem - mellett. Itt a tanulók feladatokat kapnak, kihasználva a digitális oktatás minden területét, mint például a Zoom, Moodle, Padlet, Messenger, Skype, stb. Értekeznek a tanárokkal, majd visszajelzést kapnak a már benyújtott feladatokról. Mindenki nagyon gyorsan megszokta ezt a kommunikációs formát.

   Leszögezendő, hogy minden új kihívás lehetőséget kínál új dolgok megtanulására, mind a gyermekek, mind a pedagógusok részéről egyaránt. Az első napok rengeteg időt, erőfeszítést és rugalmasságot igényeltek mindannyiunktól. Nemcsak a tanítás ütemtervét kellett elkészítenünk, hanem segítenünk kellett a tanulóknak és a szülőknek elvégezni a műszaki beállításokat, válaszolni kellett azok e-mail és telefonos kérdéseire. Bátran állítható, hogy az intenzív kommunikáció a szülőkkel, a tanárokkal és az online órák tesztelése képezték az egész folyamat működésének alapját. Az online tanórák felállításakor felmértük az egyes családok online csatlakozási lehetőségeit, valamint műszaki felszerelését. A családok zöme sikeresen biztosította a szükséges technikai eszközöket, néhány gyermeknek pedig az iskolából kölcsönöztünk laptopot. Közvetlenül az első online órák után ismét kapcsolatba léptünk néhányukkal abból a célból, hogy meghallgassuk azok tapasztalatait, s igazítsuk a tanítást az egyes otthonokban lévő lehetőségeknek megfelelően. Az ütemterv megtervezésekor nem felejtettük el a többgyermekes családokat sem, így az online osztályok nem ütköztek a testvérek között.

   Ezekután interaktív, csoportos tanórákat indítottunk videohívások formájában. A kezdetektől figyeltük a tanulók részvételét a tanításban. Amennyiben a gyermek nem csatlakozott az egyes osztályokhoz, felvettük a kapcsolatot a szülőkkel, megtudva ezáltal annak okát, próbálva megoldani azt.

   Intézményünk pedagógusai minduntalan lelkesen készülnek ezekre az órákra. Az egyéni órák különösen hasznosnak bizonyulnak azon gyermekek számára, akiknek szükségük van a kiegészítő támogatásra. A tanár velük külön-külön, vagy épp kis csoportokban dolgozik, tehát a gyermek elvileg sokkal gyorsabban halad, ha megragadja ezt a lehetőséget.

   Természetesen végig kellett gondolnunk azt is, hogy a gyerekeknek most otthon van a tanulási tere, nem pedig az osztályteremben. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a gyermeknek szüksége van barátokra. Az online beszélgetések teret biztosítanak arra, hogy megosszák véleményüket, tapasztalataikat és érzéseiket, hogy együtt beszélgethessenek és nevessenek úgy, mint az iskolában.

   Igyekeztünk figyelembe venni azt, hogy a Google Classroom-ba küldött anyagok a gyermekek számára hasznosnak legyenek, valamint célunk volt az is, hogy a gyermekek többet segítsenek a szüleiknek, több időt töltsenek a szabad levegőn, kísérleteket és kerti munkát végezzenek.

   Tudjuk, hogy nem rendelkezik minden család a szükséges technikai feltételekkel, ezért velük más módon léptünk kapcsolatba. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulóink oktatását az iskolai klub pedagógusainak segítségével biztosítottuk be. Nevelőnőink minden héten személyesen látogatják meg ezeket a családokat. Ezek a gyermekek feladatlapokon dolgoznak, melyekben igény szerint segítenek, magyaráznak, valamint javítják az esetleges hibákat.

   Mindemellett ebben az igényes időszakban megbizonyosodhattunk arról is, hogy községünkben élnek olyan emberek, akik önzetlenül segítenek. Lehetőségünk lett ismét megmutatni, hogy iskolánk és óvodánk alkalmazottai lojálisak a községhez és a közösséghez.  Az első napokban tantestületünk néhány tanára, a nevelőnők, az óvónők, a takarítónők, s nem utolsó sorban a szakácsnők is segítettek községünknek a szájmaszkok készítésében.

   Az egész világ egy nagy osztály, melyben mindannyian együtt tanulunk, változik és globálissá válik. Ennek az új helyzetnek az egyik közvetlen mellékhatása az, hogy pár nap alatt mindannyian megtanultuk használni az új technológiát, bár tudatában vagyunk annak, hogy semmi sem helyettesíti a tanárok, a tanulók és a szülők valós időben történő interakcióját. Az oktatás azonban nagyon fontos. Folytatódnia kell és univerzálissá kell válnia. Talán ez a helyzet segít. A kényszer most olyan lehetőséget teremtett számunkra, amiből, ha jól élünk vele, temérdek pozitív és jó tapasztalattal jöhetünk ki. Lehet, hogy lesz áldozat, de az ilyen horderejű változások „áldozatainak“ köszönhetően érhetünk el valami sokkal jobbat, nagyobba, többet. A jövőt.

Keresztesi Ildikó, igazgató

 

A távoktatásról Hidaskürtön

   A jelenlegi koronavírus-járvány előidézte azt, hogy jobban odafigyeljünk az alapszintű számítógépes ismeretek fontosságára. A távoktatás határozottan rámutat arra, hogy az információs-kommunikációs ismeretek nemcsak a szórakozás, játék, csevegés és a shoppingolás, hanem a tudásszerzés nélkülözhetetlen eszközei is lehetnek.

   A távoktatás felébresztette a kreativitást, az empátiát és az önzetlenséget a pedagógusban, a szülőben, de a gyermekben is egyaránt. - A pedagógusban, aki akár este nyolc órakor (mert a gondos szülő akkor ér haza a munkahelyéről) is magyaráz, oktat. A szülőben, aki a szomszéd gyermekének is kinyomtatja a küldött segédanyagokat, mert megteheti, és a tanulóban, aki annak ellenére, hogy általában nincs egyenes visszakérdezés, mégis tanul szorgalmasan. Fontos tudatosítani azt a tényt is, hogy napjainkban a távoktatásban nincs egyforma esélye a gyermekeknek. Aki nem teheti - szeretné, aki teheti - nem nagyon akarja.

   Nálunk a távoktatás idején a tanulók értékelése szóbeli értékelés formájában zajlik, természetesen figyelembe véve a tanulók lehetőségeit is. Igyekszünk rámutatni a tanulók esetleges hibáira, hiányosságaira, de ugyanakkor ki kell emelni a jó teljesítményt is, mivel ebben a helyzetben különösen fontos a motiváció és a dicséret.

   Az év végi értékelésnél mindenképpen figyelembe vesszük majd a távoktatás ideje alatt nyújtott teljesítményt. A tanulónak el kell sajátítania a távoktatás idején kiadott csökkentett tananyagot – a kiadott feladatokat, projekteket, gyakorlatokat meg kell oldaniuk, elküldeniük a szakos tanárnak ellenőrzésre. A tanár-diák kommunikáció több formában is zajlik intézményünkben, hiszen az MMS, telefon, SMS mellett az iskola weboldala, Messenger, e-mail és a Zoom applikáció is remek kommunikációs csatorna. A diákok a feladatokat hetente egyszer - hétfőn - kapják meg, majd a tanulók munkáit a tanítók rendszerezik, archiválják, hiszen a munkák az év végi értékelés szerves részét fogják képezni.

   A tantárgybizottság vezetőinek javaslata és a pedagógiai tanács jóváhagyása alapján ebben a félévben a felső és az alsó tagozaton is a nevelési tantárgyakat a tanulók csak abszolválják. A többi tantárgy esetében az értékeléskor az oktatási minisztérium utasításai szerint fogunk eljárni.

   Indokolt vagy kivételes helyzetekben elrendelhető a felsőbb évfolyamba való lépés előtt azoknak a tanulóknak a vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit (ha a tanuló nem működik együtt, nem végzi, pótolja, oldja a kiadott és meghatározott feladatokat), és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban is elégtelen eredményeket értek el. Természetesen a tanuló vizsgáztatásáról majd a pedagógiai tanács hoz döntést.

   A távoktatásnak van egy pozitív oldala is, mint például a saját tempó diktálása, az oktatóvideóknál az újra megtekintés lehetősége, illetve a tanulás időpontjának egyéni megválasztása. A visszajelzések alapján azonban újra beigazolódott az az örök érvényű kijelentés, miszerint az ember társas lény. Az írott kommunikáció (SMS) után jól jön a hang (telefonhívás), a hang után a látott kép (videobeszélgetés), majd a várva várt dolog - a személyes találkozás - még akkor is, ha az iskola lesz a helyszín.

   A szlovák kormány május 18-i döntése értelmében 2020. június 1-jén az óvodában és az iskolánk 1 - 5. évfolyamában is újraindul az oktatás, ám csak szigorú higiéniai óvintézkedések betartása mellett térhetnek vissza a gyerekek és a diákok. Jelenleg a mi intézményünkben is zajlik a felmérés arról, hogy hány tanuló tér vissza, illetve igény van-e a délutáni napközire és az ebédre.

   Mi felkészültünk, megszerveztük az újraindulás feltételeit és nagy örömmel várjuk az óvodásokat és az iskolásokat. Kérdés azonban, mennyire lesz jó az oktatás szempontjából ez a kapunyitás, főleg az 1-5. évfolyam számára, ahol a választás lehetőségének köszönhetően egyugyanazon osztályban a hagyományos oktatás mellett megmarad a távoktatás formája is. Ne feledjük, ilyen helyzet még nem volt, így majd az idő bizonyára eldönti, mennyire lehet sikeres a párhuzamos oktatás ezekben a formákban.

   Nagy intézmény lévén nem csak az iskola és az óvoda távoktatását kell megoldanunk, hanem további gazdasági problémákat is, mint az iskolai étkezde, napközi működtetése, valamint a technikai alkalmazottak bérezése, stb.

   Sok mindent lehet jól és felületesen is csinálni. Köszönet azoknak a szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak és iskolai alkalmazottaknak, akik ebben a nehéz időszakban is állják a sarat és a felületes munka helyett igyekeznek jól és becsületesen végezni azt.

Mgr. Papp László, igazgató

Hidaskürti Alapiskola és Óvoda

 

A pedagógusok kreativitása határtalan - Nagyfödémes

   Emlékszem, a márciusi ünnepi műsorra készülve, az utolsó próbák egyikéről siettem egy fontos megbeszélésre...  2020. március 10-ét írtunk. Pár perccel később a  polgármesteri hivatalban ülve, magam sem hittem volna, hogy az akkor rövid időre meghirdetett óvintézkedések tovább szigorodnak, és hónapokra átszerveződik az iskolai élet.

   A kezdetek kezdetén valóban csak pár napra számítottunk. Kollégáimmal megbeszéltük az egyes feladatokat, módszertani kérdéseket tisztáztunk, gondolatban felkészültünk az általunk még ismeretlen kihívásokra.  Csak csendesen jegyezte meg valaki hazainduláskor a háttérben: „aztán, nehogy bezárjuk majd az iskolát!“ 

   Lám, a vészharangok megkondultak, a hírek özönlöttek, s mivel valóban nem dolgozhattunk a megszokott módon tovább, extragyors szervezéssel belevágtunk az ún. „távoktatásba“. Az osztályfőnökök csoportokat alakítva kezdték koordinálni a  munkát, majd szépen kialakultak az egyes tantárgyi felületek, közösségek. A szülőkkel való nagyszerű együttműködésnek köszönhetően csaknem zökkenőmentesen sikerült elkezdeni „online oktatni“. Természetesen, ehhez kellett az a nyitott és érdeklődő pedagóguscsapat, akikkel különböző webináriumokon vettünk részt. Bevallom, csaknem a nulláról indulva együtt tanultunk. Gyakran segítettük egymást telefonon, az online gyűléseken, és hiszem, hogy ez mind összekovácsolt bennünket.

   A mindennapok szervezése komoly odafigyelést igényelt, állandóan naprakésznek kellett lenni a „fejünk fölött“ zajló döntésekre összpontosítva. Az útmutatásokat betartva az idő haladtával új órarendet állítottunk össze. Megfogalmazódtak újabb belső határozatok a tanulók értékelését illetően és már egészen otthonosan mozogtunk az „online-tantestületi teremben“ a video-gyűléseken. Fejlődnünk kellett a módszereinket illetően is. Mint tudjuk, a pedagógusok kreativitása határtalan, így a lehetőségek tárháza egyre bővült: sorra készülnek játékos feladatok a wordwall-alkalmázásban, a sutori prezentációs program bemutatói, feladatok születnek a kahoot-programban, a ZOOM órákon jut idő a magyarázat mellett a beszámolókra is, rendszeresen használjuk az OKOSDOBOZ weboldal nyújtotta lehetőségeket, a felső tagozatosok a google.drive alkalmazás segítségével is megosztják egymással a tananyagokat, és a kollégák közt találhatók olyanok is, akik oktatóvideókat készítve segítik a tananyag megértését. Örömmel tölt el, hogy a diákjaink többségének nem okozott gondot a virtuális térben történő feladatmegoldás, a pedagógusokkal való kommunikáció, a határidők betartása. S akinek nincs internet elérhehetősége, hozzájuk személyesen juttatjuk el a feladatokat.

   Mint azt már a fentiekben írtam, a szülők segítsége ebben a már több mint 2 hónapja tartó nehéz időszakban, az otthonról való tanulásban hatalmas kincs. Ahogy a megszokott iskolaidőben a pedagógus a nap folyamán szülővé vált, most a szülők lettek sok családban pedagógusokká. Köszönjük nekik a fáradhatatlan támogatást!

   A júniusban iskolánk megnyitja kapuját és néhány tanulóval újra találkozhatunk nagyon szigorú feltételek mellett. Kicsit újra felpezsdül az élet az utolsó hetekre, ismét gyerekzsivaly tölti majd be a folyosót. A pedagógusok ismét komoly munkába kezdve újratervezik és szervezik az egyes folyamatokat, hiszen az otthon maradott tanulók számára folytatódik a távoktatás.

   Közben nehéz szívvel gondolunk a végzős diákokra, akiktől a kialakult helyzetre való tekintettel nem áll módunkban a hagyományos módon, ünnepélyesen elbúcsúzni. Egy derűsebb jövő reményében így zárul a 2019/2020-as tanév Nagyfödémesen, a Borsos Mihály Alapiskolában.

Radványi Adél, igazgatónő


Fényképgaléria


Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email 

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás


 
<<  54/87 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Cookie beállítások
Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak megvalósítását. Ezeket a sütiket internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja, ami befolyásolhatja a weboldal működését. Nem létfontosságú cookie-kat is szeretnénk használni weboldalunk működésének javítása érdekében. Ha engedélyezni szeretné őket, kattintson a hozzájárulásra.
Információk a cookie-król
Egyetértek Személyreszabás Elutasítom
<Vissza
Részletes cookie beállítások
Cookie-kat használunk az oldal alapvető funkcióinak biztosítása és a felhasználói élmény javítása érdekében. Az egyes kategóriákra vonatkozó hozzájárulását bármikor módosíthatja.
<Szükséges cookie-k (sütik)
 
A technikai sütik elengedhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezeket elsősorban a termékek kosárban való tárolására, kedvenc termékeinek megjelenítésére, preferenciáinak és vásárlási folyamatának beállítására használják. A technikai cookie-k használatához nem szükséges az Ön hozzájárulása, de azokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja az ilyen fájlokat, vagy értesítse Önt azokról. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy weboldalunk egyes részei nem működnek megfelelően.
<Analitikai cookie-k
 
Az analitikai cookie-k lehetővé teszik, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét és látogatóinak számát.
<Marketing cookie-k
 
A marketing cookie-kat a reklámok és a közösségi hálózatok használják a megjelenített hirdetések testreszabására, hogy azok a lehető legérdekesebbek legyenek az Ön számára.
Engedélyezem az összeset Kiválasztottak engedélyezése Elutasítom
Mentés Elutasítom