logo
Bevásárló kosár

oddelovac

oddelovac
Pozsony
+C
Főmenü
<<  112/196 >>

A magyarellenes intézkedések kezdetei

20.9.2019 14:26 | Pukkai László

   Az 1945. évi agrárreform keretém belül a Szlovák Telepjtési Hivatal karhatalmi közreműködéssel a déli, úgynevezett betelepítési övezetbe 1945-1950 között 236 ezer bel- és külföldi szlovákot telepített. A telepítések fő és elsődleges célpontja a nyelvhatár mentén levő városok, Galánta és Vágsellye nemzetiségi összetételének megváltoztatása volt. Ezeknek a betelepítéseknek a hatására Kocsis György szerint is nagyon érdekesen alakult Dél-Szlovákia nemzetiségi összetétele. Míg 1941-ben 729 ezer magyar élt ezen a területen, 1950-ben már csak 451 ezer.

   Az alábbiakban tekintsük át, hogy a nagypolitika hogyan érvényesült alsó szinten.

   Először is az elnöki dekrétumok, a Szlovák Nemzeti Tanács törvényei, a megalakult hivatalok /Telepítési Hivatal, Nemzeti Újjáépítési Alap stb./ rendeletei alapján megtörtént a vagyonösszeírás, majd a konfiskáció. A Vágsellyei Járási Nemzeti Bizottság 1945. október 3-án kéri a pozsonyi Telepítési Hivatalt a vagyonelkobzásokat eszközlő utasítások kézhezviteléhez. Miután ezeket megkapta, megküldte az alsóbb szintű közigazgatási szerveknek /nemzeti bizottságoknak, helyi komisszároknak/, amelyek nagyon gyorsan megküldték javaslataikat: kiknek a vagyonát – mezőgazdasági ingatlanjait és ingóságait – javasolják elkobzásra.

   A farkasdi komisszár például hét személyt javasolt vagyonelkobzásra a következő indokkal: 1 vitéz, 3 nyilas, 1 magyar állampolgár, 2 személynél hiányzik az indoklás /csak a birtok nagysága, 42 kat. hold szerepel/.

   Vecsén a helyi nemzeti bizottság 19 birtokost javasolt vagyonelkobzásra 929 kat. hold mezőgazdasági földterülettel.  Az indoklásban az szerepel, hogy mindnyájan magyar nemzetiségűek, sőt, 9 közülük magyarországi illetőségű.

   A negyedi komisszár a betonkeverőt és a káposztafeldolgozó üzemet ajánlotta elkobozni azzal a meghagyással, hogy hogy az egész falu magyar nemzetiségű, azok kitelepítésével megoldódik a vagyonelkobzás is.

   A peredi komisszár 1945. október 26-án 21 magyar nemzetiségű család 228 kat. hold nagyságú mezőgazdasági földterületének elkobzását javasolja, sőt siettette, mert a belső telepítésre már ott vannak a kérvények az Aranyosmaróti járás Alsószelezsény és Felsőszelezsény nevű községek önkénteseitől.

   Közben a járási szervezetek a belső telepítésekkel kapcsolatos útmutatások címmel részletes utasításokat kaptak, amelynek értelmében a Galántai járásba a Rózsahegyi, Liptószentmiklósi és Nagyszombati, a Vágsellyei járásba a Nagybiccsei, Galgóci és Vágbesztercei járás területéről kell számolni belső telepesekkel.

   A Földművelés- és Földreformügyi Megbízott Hivatal még a két bizottság megalakulása előtt, 1945. július 24-én kiadott végzése értelmében a Miava járásbeli Brezova község 26 családját kell áttelepíteni a Taksony község kataszteri területén található Pallócmajorba, amely Müller Adolf birtoka volt. A 26 család összesen 500 kat. hold mezőgazdasági területre jogosult.

   Közben az arra jogosult falvakban sorra alakulnak a földművesbizottságok, mint például Sopornyán, Felsőkirályin, Mocsonokon, Vágsellyén. Ezek a bizottságok tettek javaslatokat a birtokkiutalásra vagy birtokjuttatásra. Ezenkívül,  egyrészt a már említett falvakban, majd Pereden, Deákin, Farkasdon, Szelőcén és Zsigárdon ún. földműves-gépszövetkezetek alakultak elsősorban áttelepültek számára, amelyek bérbe vehették a járási nemzeti bizottság által kiutalt mezőgazdasági gépeket, amelyeket a konfiskáció értelmében a magyar nemzetiségű parasztoktól koboztak el.

   A kitűzött célok megvalósítása nem volt olyan egyszerű. Többek között az egységes nemzetállamról szóló propaganda is sok félreértésre adott okot. Ezt bizonyítja az a sztrájk is, amelyet 1947. június 6-án a szeredi Frankovka megközelítőleg 200 alkalmazottja szervezett azzal a céllal, hogy államosítsák az üzemet. Másrészt, a rendőri jelentések is arról tanúskodnak, hogy a járásban a gazdasági helyzet fokozatosan romlott, s nemcsak az 1947-es nagy szárazság, az 1947. július 8-i jégverés és vihar következtében, hanem inkább azért, mert a szántóterületek nagy része az áttelepítések következtében megműveletlen maradt, s az ide települt szlovákok nem kapcsolódtak be a munkafolyamatba, ezek állandóan csak azon törik a fejüket /spekulálnak/, milyen üzleteket bonyolíthatnának le, nyilván nem reguláris üzletekről lévén szó, naponta az utcákon gyülekeznek, ahol állandóan vitatkoznak, bírálják a Telepítési Hivatalt meg másokat, hogy velük nem törődnek. Az is megállapítást nyert, noha az áttelepültek tudnak szlovákul, mégis magyarul beszélnek. A hétköznapokon is a házaik előtt lévő padokon ülnek, s ez a magatartás az itt élő magyarokra nem jellemző.

   Az idézett jelentésekből tudjuk, hogy egyes kereskedelmi termékekből hiányos volt az ellátás, a déli területekre települt szlovákok nem kapták meg időben a gabonafélékből kiutalt juttatásaikat, a belső telepesek rovására késett a földreform is.

   Az 1948-ból származó jelentések is több hiányosságra utalnak. Többek között a már említett ún. belső telepesek elégedetlenkedtek pl. Deákiban, hogy aránytalan a földosztás a külső és belső telepesek viszonylatában, veszélyben van a kétéves terv teljesítése, mert az áttelepítésre kijelölt lakosság tétlenkedik, azaz nem dolgozik, a többiek szintén bizonytalanok, hogy itt maradnak-e. Egyedüli biztató jel, hogy Farkasdon, Negyeden, Deákiban, Pereden és Zsigárdon a Magyarországról áttelepült szlovákok ún. népi szövetkezetek létrehozásán munkálkodnak.

 

   Részlet Pukkai László MÁTYUSFÖKD I. című regionális monográfiájából, 2002


Fényképgaléria


Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás
Hozzászólás hozzáadása
Név *:
Szöveg *:
 
<<  112/196 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. További információkért olvassa el, hogy használjuk a cookie-kat