logo
Bevásárló kosár

oddelovac

oddelovac
Pozsony
+C
Főmenü
<<  63/307 >>

„Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet!”

17.3.2021 15:33

   Rovatunkban a népszámlálással kapcsolatos tapasztalataikról, a nemzetiség és anyanyelv vállalásával kapcsolatos véleményükről, gondolataikról kérdeztük vidékünk közéletének aktív szereplőit.

 

A népszámlálás margójára

   A népszámlálások tükrében Vágfarkasd lélekszámának, nemzetiségi összetételének alakulása az elmúlt száz évben számomra érdekes és egyben elszomorító. Falunk lélekszáma 1921-ben 5222 volt, 2011-ben pedig csupán 3281. A háború és a kitelepítés miatt érthető településünk fájó üresedése. Az elmúlt 30 év szabadsággal fémjelzett világában a helyi magyarságot illető sokkoló adatokra viszont már valahol máshol kell keresni a magyarázatot. 1991-ben 2652-en vallották magukat magyarnak, 2011-re pedig csak 2284-en lettünk. Pedig ez csak az első 20 év. Három szó illik ide: Pusztulunk és veszünk…

   A helyzet súlyos. Pedig szabadon lehet szép magyar óvodába, magyar iskolába íratni gyermekeinket. Szabad kulturális szervezetet működtetni és polgári társulásokat alapítani. 2020-ig volt magyar parlamenti képviseletünk is. Voltak, vannak magyar pártjaink. Egy ciklus kivételével magyar polgármesterek irányítottak községünkben. Magyar misékre, istentiszteletekre szép, patinás templomokba lehet járni, nem tiltja senki. Magyarország is segít. Hol veszik el akkor a lényeg, az erő, a szándék? Jó helyen keressük mi az okokat? Keressük még egyáltalán?

   Sosem láttam nagy értelmét a  magyarságot, költőinket, tudósainkat, történelmünket méltató sok-sok szép írásnak, gondolatnak a beíratások és a népszámlálások előtt. A főszerkesztő úr felkérésére mégis próbálok írni néhány sort erre az ismét időszerű témára.

   Véleményem szerint csak a családban, az iskolában az egyházban mutatott példának van hatása és eredménye. Olyan igaz környezetben, ahol hiteles emberek élnek, ahol van legalább valamilyen értékrend, ott felesleges az ilyen kampány. Ott mindenki tudja hova tartozik, milyen nemzetiségű, belenevelődik az Istentudat, tudja, mi értelme van a tanulásnak, mi értelme van a becsületes munkának.

   Sokat beszélgettem már életemben kételkedőkkel. Volt, akiket sikerült meggyőznöm, volt, akiket nem, mert azok szentül hitték, hogy a szlovák iskola az igazi. Én is mindig csak az olcsó, a mindig kéznél levő, fentebb is említett indokokat használtam. Aztán egyszer valamikor rádöbbentem Nagy László üzenetének fájó igazságára. 1975-ben készítettek vele egy portréfilmet. A riporter megkérdezte a költőtől, hogy mit üzen az ezredforduló utáni nemzedéknek, és Nagy László azt válaszolta, hogy „Csókoltatom őket, ha még lesz emberi arcuk…“ 

   Tisztelt csókolható arcú Hölgyek, Urak! Önök ugye tudják, hová kell tenni azt az ikszet... 

 Restár János, polgármester

 

 

Az eredmény közösségünk erejéről és életképességéről tanúskodik

   Az utolsó, a 2011-es népszámlálásra a mai napig nagyon élénken emlékezek. Tíz évvel ezelőtt számlálóbiztosként nagyon sok háztartást látogattam meg, rengeteg adatlapot kézbesítettünk a lakosoknak Pereden, és sok esetben segítséget is nyújtottunk az adatlapok kitöltésénél. Abban az időben a népszámlálásra az évtized eseményeként tekintetünk, és a népszámlálási kampány anyagainak személyes kézbesítésére is nagy hangsúlyt fektettünk.

   Az újabb évtized eseménye, a következő népszámlálás már elkezdődött. A tíz évvel ezelőtti népszámlálással ellentétben úgy érzem, az idei cenzusra kevesebb figyelem, idő és energia jut a kelleténél. Sajnos, a koronavírus okozta járványhelyzet és az ezzel járó korlátozások, óvintézkedések túlságosan lefoglalják a mindennapokat. A koronavírus a hírek középpontjában áll, és az átfogó tesztelések szervezése mellett az önkormányzatoknak sincs elegendő kapacitásuk a népszámlálás fontosságának kiemelésére. Mindemellett a cenzus sikerességének nem kedveznek az újítások sem: a kérdőívek preferált elektronikus kitöltése és a népszámlálási asszisztensek sokkal korlátozottabb személyes közbenjárása a lakosoknál.

   Pedig a 2021-es népszámlálás eredménye a felvidéki magyar közösség további sorsának alakulása miatt talán most még sokkal fontosabb, mint 2011-ben. A folyamatosan fogyatkozó felvidéki magyarok számára nem mindegy, hogy az idén hányan vállalják nemzetiségi hovatartozásukat, ezzel is kinyilvánítva identitásukat, kulturális gyökereiket. Iskoláink, óvodáink, kulturális szervezeteink jövője múlhat azon, hányan vállalják magyar nemzetiségüket, magyar anyanyelvüket. A cenzus eredményétől függ, hány helyen lesz újra törvényből eredően biztosítva a magyar nyelvhasználat, hány helyen tudjuk használni az anyanyelvünket a hivatali ügyintézésében. Emellett a magát magyar nemzetiségűnek valló személyek száma fogja más tényezők mellett befolyásolni az állami források mennyiségét is a kulturális rendezvények vagy egyéb tevékenységek támogatására. Tudatosítanunk kell, hogy a népszámlálás majdani eredménye látható számot ad majd a felvidéki magyar közösség erejéről és életképességéről, megmutatva nem csak a jelenlegi helyzetet, hanem a közösségünk további fejlődését is. Meg merem kockáztatni, hogy ezek az adatok óriási jelentőséggel fognak bírni a kompetens közéleti szereplők, köztük a politikusok döntéshozatalánál is, tehát végeredményben az egyes települések, városok, régiók további irányvonalait határozhassuk meg a nemzetiségi hovatartozásunk kinyilvánításával.

   Az ez évi népszámlálás során először megjelenő kettős nemzetiség lehetőségére a jelenleg még mindig folyamatban lévő parlamenti tárgyalások miatt nem szeretnék bővebben kitérni, viszont ezzel kapcsolatban egy tényre szeretném felhívni a kedves olvasók figyelmét. A kettős nemzetiség intézménye a népszámláláson kívül sehol máshol nem jelenik meg a Szlovák Köztársaság jogrendjében. Emiatt nagyon kérdéses, hogy a nemzetiségi, anyanyelv használati és más alapvető jogok tekintetében az állam statisztikailag hogyan értékelné az így megjelölt nemzetiségi hovatartozást. Természetesen a nemzetiség felvállalása mindenki számára egy egyéni döntés, amelyet tiszteletben kell tartani, viszont a magyar közösség szempontjából, az adatok félreértelmezésének elkerülése végett azok számára, akik kifejezetten nem ragaszkodnak a kettős identitáshoz, a legjobb megoldás a magyar nemzetiség kizárólagos jelölése.

Kőrösi Ildikó, megyei képviselő, polgármester

 

Fellinger Károly

 

TISZTA SZÍVVEL

 

Őseiddel szívedben

a bűnt, azt ki nem állod,

jövőbe vetett hittel

valld meg a magyarságod.

 

Az égig érő dús fa

anyanyelveden ébreszt,

mikor alatta pihensz,

dicső múltjába révedsz.

 

Magyarul szólnak hozzád

a kalmár, büszke szelek,

nem bántják házad, portád,

tudják, az Isten veled.

 

Magyarul álmodsz éjjel,

takarózol az éggel,

minden egyes magyar szó

tiszta levegővétel.

 

Gyöngyöcském, gyöngyvirágom,

édesanyád hív, áldott,

jövőbe vetett hittel

valld meg a magyarságod.

 

MEGKEZDŐDÖTT ÖNSZÁMLÁLÁSUNK

   Február 15-én kezdetét vette a 10 évente ismétlődő, sorsunk, jelenünk, jövőnk szempontjából  sokmindent meghatározó népszámlálás következő, másfél hónapig tartó szakasza, melynek keretében elektronikus módon számot kell adnunk arról, hogy kik is vagyunk valójában, hogy azután felelős és felelőtlen szakemberek határozzák meg szerintük felelősségteljesen azt, hogy mit, mikor, miért, hogyan kell tennünk, vagy szabják meg azt, hogy mit, mikor és hogyan tehetünk és javaslatokat tesznek esetleg arra, hogy milyen anyagi támogatás jár, vagy járhat nekünk a különböző földrajzi és egyéb koordináták szerint, melyek alapján fizetjük a vizet, fűthetjük lakásainkat, épületeinket, juthatunk tüzelőhöz, javíthatjuk útjainkat, vagy kaphatjuk meg jelenleg a védőoltást, stb.

   Tudjuk, hisz lapunkban is többször megjelent, hogy a népszámlálási eredményektől függően lesz mód az egyes településeken a kétnyelvű feliratok, hivatalos okmányok használatára. A nemzetiségi oktatásra és kultúrára szánt támogatások összege is a népszámlálási eredményektől függ, akárcsak településeink fejlesztése. Rengeteg egyéb, életünket, létünket szabályozó törvényt is a népszámlálási eredményektől függően hoznak meg a felelős helyeken felelős posztokat betöltő személyek (politikusok?), kiknek tevékenysége sok esetben a homokozóban játszó gyermekekéhez hasonlítható, bár törvények még a homokozóban is vannak.

   A különböző megfigyelők, statisztikusok kimutatták, hogy az elmúlt két hétben az ország lakosságának csaknem fele már megszámláltatta magát. Merem remélni, hogy ez így van az általunk lakott országnak azon a részén, ahol mi élünk, mert az utóbbi különböző megmérettetéseken (választások) olyan eredmények születtek régiónkban, ami nem erről tanúskodik, vagy ha igen, akkor még nagyobb a baj.

   Halkan jegyzem meg, hogy az egyik legbölcsebb brit miniszterelnök, Winston Churchill azt vallotta, hogy csak annak a statisztikának hisz, melyet saját maga hamisított.

   Amint azt tapasztaltuk a számítástechnika világában jártasok gondolkodás nélkül pár perc alatt ki tudják tölteni a népszámlálási kérdőívet. Egy fontos körülményre mindenki figyelmét külön is szeretném felhívni. A kérdőív megnyitásakor elkerülheti figyelmünket az egyik legfontosabb bejegyzés. A kérdőívet 2020. december 31. és 2021. január 1-i időponti, azaz a szilveszter éjféli állapotnak megfelelően kell kitölteni.

   A népszámlálási kampánystáb nevében arra kérek mindenkit, hogy a népszámlálási kérdőíveket minél többen, lehetőleg a március 31-ig terjedő időszakban töltsék ki. A számítástechnikai eszközök kezelésében jártas fiatalok a járványhelyzetek megfelelően keressék fel idősebb rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket, az idősebbek pedig ne szégyelljék kérni fiatalabb hozzátartozóik segítségét. Sehol ne feledkezzünk meg a gyermekekről, és még ha nagyon is fájó sebeket tépünk fel vele, töltsük ki a kérdőívet az időközben (2021. január 1. után) elhunyt szeretteink, hozzátartozóink adataival is. Ne hagyjuk ennek a feladatnak az elvégzését másra. Ne feledjük, hogy mindenki számít!

   A kérdőív kitöltésekor ne feledjük, hogy az állampolgárság (szlovák) nem egyezik a nemzetiséggel (magyar).

   A kettős nemzetiség esetén a válaszadást hagyjuk az azt kitalálókra, mert még ők sem tudják, hogy a statisztikusok, majd a politikusok hogyan fogják ezt a választ értelmezni, kihasználni. Higgyük el, hogy ez a válasz nem a javunkat fogja szolgálni, és ezért ezt a pontot hagyjuk kitöltetlenül. Ne feledjük, hogy „amit szabad Jupiternek, nem szabad ...”. Lássuk csak a múlt héten a kormány által elfogadott, és a parlament elé beterjesztésre kerülő állampolgársági törvényt és az abban rejlő fonákságokat. Az érintetteknek utólag is javaslom elgondolkodni az 1 évvel ezelőtti választásokat illetően.

   A népszámlálási kérdőív kapcsán merem remélni, hogy az anyanyelv helyes megválasztása nem fog gondot okozni. Ezzel kapcsolatban a sokak által elfeledett jeles írónk Rácz Olivér egyik írásából szeretnék egy gondolatot idézni: „Mint tigris a csíkjaihoz ragaszkodjuk édes anyanyelvünkhöz.”

Mézes Rudolf, a Csemadok országos alelnöke


Fényképgaléria


Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás
Hozzászólás hozzáadása
Név *:
Szöveg *:
 
<<  63/307 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. További információkért olvassa el, hogy használjuk a cookie-kat